Håper på fleirtal for å fylle opp beredskapslager for matkorn

Sp håper å få fleirtal på Stortinget for å bygge opp beredskapslager for matkorn. Frp, som har programfesta å bygge opp kornlager, kan avgjere.

Beredskap: Stavanger havnesilo, som med sine 74 meter høge siloar er Nord-Europas største kornlager og kan lagre heile det årlege norske importbehov for matkorn, blei kjøpt av Felleskjøpet Agri for tre år sidan med tanke på igjen å kunne bli beredskapslager for matkorn. Foto: Siri Juell Rasmussen
Beredskap: Stavanger havnesilo, som med sine 74 meter høge siloar er Nord-Europas største kornlager og kan lagre heile det årlege norske importbehov for matkorn, blei kjøpt av Felleskjøpet Agri for tre år sidan med tanke på igjen å kunne bli beredskapslager for matkorn. Foto: Siri Juell Rasmussen

Beredskapslager for korn

I 1928 fekk Statens Kornforretning ansvar for beredskapslagring av korn for eitt års forbruk.

I 2003 blei ordninga avvikla og erstatta med ei lagerordning for 20 dagars mjølforbruk nord for Ofoten.

Stavanger Havnesilo er landets einaste beredskapslager for korn. Kan ta 195.000 tonn, eller heile det norske importbehovet for matkorn for eitt år.

Rapporten tar ikkje til orde for å bygge opp beredskapslager for matkorn nå, men tilrår å greie ut kva som må til for å reetablere kornlager.

Tar det opp i jordbruksmeldinga

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

100 dager for 100 kr

VÅRT BESTE TILBUD!

Neste artikkel

På Bøensætre spleises permakultur med norsk kulturarv