Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Grønt lys for skadefelling av ulv i Akershus og Oppland

Øvre Romerike skadefellingslag har fått ansvar for gjennomføringen av et fellingsforsøk på ulv.

Det kan felles ulv i Akershus og Oppland. Foto: Colourbox
Det kan felles ulv i Akershus og Oppland. Foto: Colourbox

Fylkesmannen i Oslo og Viken ga søndag tillatelse til å skyte én ulv i et område som ligger i kommunene Nannestad, Nittedal, Ullensaker, Skedsmo, Sørum og Gjerdrum i Akershus og Gran og Lunner i Oppland.

Fylkesmannen viser til at det var omfattende tap av beitedyr til ulv i området i 2017 og at det snart slippes opptil 20.000 sau og lam på beite.

Området hvor det tillates skadefelling er i sin helhet utenfor ulvesonen og er prioritert beiteområde, trekker Fylkesmannen videre fram.

Søndag ble Fylkesmannen informert om ferske ulveskader i Gjerdrum og at det var filmet en ulv i området. Statens naturoppsyn har også dokumentert skade på ett lam.

Annonse

Fellingstillatelsen gjelder fram til 7. juni klokka 12. Dermed er det for tiden fire aktive skadefellingstillatelser på ulv i landet sett under ett. De tre andre er i Sogn og Fjordane og Hedmark.

Fram til 1. juni gjelder en kvote for skadefelling i for hele Norge på inntil fire dyr. I og med at det ble felt en ulv i Elverum torsdag, er denne ulven trukket fra kvoten.

Samtidig er den felte ulven trukket fra den utvidede kvoten for lisensjakt i Hedmark og Akershus utenfor ulvesonen, som ble vedtatt i vinter. Dermed er også lisensjakta på ulv over etter at ulven i Elverum ble felt.

Fra og med 1. juni gjelder en kvote for skadefelling i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold, og den er på åtte dyr. Om det blir felt dyr på skadefelling i sommer, vil de normalt sett trekkes fra kvoten for lisensjakt til neste vinter og vår.

Neste artikkel

Ap avviser at deres ulveforslag bryter internasjonale avtaler