Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Griser tørstet i hjel i fjøset

Kjøttkontrollen sendte bekymringsmelding til Mattilsynet da de fant store skader på noen titalls griser levert til slakt fra en bonde på Jæren. Senere har flere dyr måttet avlives etter skader eller dødd av mangel på vann.

Denne grisen ble avbildet av Mattilsynet. Den klarte ikke reise seg og var trolig skitten fordi de andre grisene hadde tråkket på den, skrev tilsynet. Foto: Mattilsynet
Denne grisen ble avbildet av Mattilsynet. Den klarte ikke reise seg og var trolig skitten fordi de andre grisene hadde tråkket på den, skrev tilsynet. Foto: Mattilsynet

«Du viser manglende kompetanse, det vil si evne, vilje og forståelse for hva god dyrevelferd innebærer,» skriver Mattilsynet i en tilsynsrapport fra juni i år. Tilsynsrapporten kommer etter et uvarslet tilsyn hos en svinebonde i Rogaland som i månedsvis har vært i Mattilsynets søkelys.

• Les også: Lekeplasser skal gi bedre dyrevelferd

Ved tilsynet i slutten av juni fant de flere «alvorlige dyrevelferdsmessige avvik», som de skriver. De beskriver dyr funnet med halesår, flere halte eller uten av stand til å reise seg. I løpet av de to ukene etter siste innsett av slaktegris, er også flere dyr døde eller avlivet på grunn av manglende tilgang på drikkevann, ifølge rapporten. I juli sendte Mattilsynet bonden varsel om aktivitetsforbud for svinehold. Bonden blir også pålagt ukentlige veterinærbesøk og jevnlige besøk av dyrevernsnemnda.

Etter det Nationen kjenner til, har ikke Mattilsynet anmeldt bonden - men de vurderer det i alle alvorlige saker, opplyser tilsynet.

Vil ikke kommentere

Bonden ønsker ikke å kommentere saken overfor Nationen. Ifølge rapporten forklarte svinebonden grisene som hadde tørstet ihjel med at det hadde vært andre som stelte i fjøset i den aktuelle perioden, og at avløseren ikke registrerte at dyrene ikke hadde tilgang til vann. Mattilsynet mener dette ikke er godt nok, og påpeker at svinebonden heller ikke kontaktet veterinær da grisene som holdt på å dø av tørst ble oppdaget.

• Les også: «Den norske grisen har det godt»

Mattilsynet skriver også i rapporten at de mener bonden bagatelliserer problemene, blant annet skal personen at sagt at «vi kan ikke bo i grisehuset» da Mattilsynet påpekte at mange av dyrene gikk med sår eller avbitte haler over lengre perioder.

Annonse

Det er kjøttkontrollen som meldte fra til Matitlsynet, etter å ha sett på dyrene bonden leverte til slakt. Flere dyr med åpne sår, betennelser, byller eller korte haler var realiteten. I flere omganger har dyr måttet kasseres av slakteriet. Ved et tilfelle hadde 47 av grisene levert inn, halesår.

Flengende kritikk

Tilsynet konkluderer som sagt med at bonden innehar manglende kompetanse. De mener blant annet at vedkommende ikke har satt at bemanningen har vært for dårlig, at syke dyr ikke har blitt isolert, behandlet eller avlivet, og at bonden heller ikke har forstått at det innebærer unødig lidelse for dyrene.

I tillegg mener de som sagt at bonden ikke tar situasjonen på alvor, selv om vedkommende har innrømmet at ting burde vært bedre. Alt i alt mener de at bonden selv har brukt for lite tid i fjøset, og har ansatt hjelp som ikke har god nok kompetanse for å stelle grisene. Til slutt varsler de om aktivitetsforbud.

• Les også: Pelssaken og brustne illusjoner

«Vi har observert flere alvorlige og gjentakende brudd på dyrevelferdsloven. Dette gjelder særlig mangelfull oppfølging av syke og skadde dyr i svineholdet. For å sikre dyra mot framtidige påkjenninger og belastninger vil Mattlsynet varsle vedtak om aktivitetsforbud for hold av svin i et eget skriv,» skriver de. Samtidig pålegger de også bonden å avlive grisene som nå er syke - for eksempel griser som ikke kan reise seg. De pålegger også at veterinær må tilkalles for å se på de syke dyra.

Neste artikkel

– Det er ingen «quick fix» å bare pøse penger inn, for det kan føre til overproduksjon