Gjess gir betydelige avlingstap i Nord-Norge

Gåseflokker kan forårsake betydelige avlingstap for bønder på både første og andre slått. Det viser omfattende forsøk og forskning på gjess som beiter på gressenger.

Kraftig vekst. Bestanden av hvitkinngås på Svalbard har vokst kraftig. Tellinger i overvintringsområdene viser en totalbestand på rundt 32000 individer. Foto: Norsk Polarinstitutt
Kraftig vekst. Bestanden av hvitkinngås på Svalbard har vokst kraftig. Tellinger i overvintringsområdene viser en totalbestand på rundt 32000 individer. Foto: Norsk Polarinstitutt
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Rapport: Slik skal EU styrke distriktsjordbruket