Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Geno skal avle på kuene som slipper ut minst metan

Geno forsker på hvordan kua kan bli klimavennlig, slik at utslippene fra melkeproduksjonen går ned.

Geno skal avle på den kua som slipper ut minst metan. Illustrasjonsfoto: Lars Bilit Hagen
Geno skal avle på den kua som slipper ut minst metan. Illustrasjonsfoto: Lars Bilit Hagen

– Klimabidraget kan kanskje bli så mye som 10 % lavere utslipp fra melkeproduksjon i løpet av en 10 års periode, sier prosjektleder i Geno, Sverre Lang-Ree.

Geno er en norsk avlsorganisasjon for kyr, og avler på Norsk Rødt Fe. Nå forsker de på hvordan kua skal kunne gi lavets mulig klimagassutslipp.

Kua og andre beitedyr som sauer, slipper ut metan, en klimagass som gir høyere oppvarming av jorden. Gassen har 28 ganger så stor oppvarmingseffekt som CO2, men brytes ned raskere.

Forsvinner raskere

Ifølge Cicero, senter for klimaforskning, er metan den dominerende klimagassen fra landbruket. De skriver at den har mindre påvirkning på lang sikt enn CO2.

Annonse

– Dette skiller seg fra for eksempel CO2, som er en gass som hoper seg opp i atmosfæren selv om vi kutter i utslippene. CO2 påvirker atmosfæren over lengre tid, og vil bidra til økt global temperatur selv etter tusen år. Dessuten påvirker utslipp også klimaet etter at alt er fjernet fra atmosfæren siden klimasystemet er tregt, blant annet fordi noe av restvarmen lagres i havet og slippes gradvis tilbake til atmosfæren gjennom lang tid, sier forsker Borgar Aamaas til Ciciros forskningmagasin.

Avler på kuer med lavt utslipp

Geno måler hvor mye metan hvert enkelt ku slipper ut, og avle videre på dem som slipper ut minst metan.

Frida Gunnestad Johansen, kommunikasjonssjef i Norsk Landbrukssamvirke har stor tro på klimatiltaket.

– Det norske landbruket ønsker å bidra i klimakampen, og de norske bøndene i landbrukssamvirkene er både omstillingsdyktige og omstillingsvillige. Metanmåling er et av flere tiltak som kan gi betydelig bidrag i reduserte metanutslipp fra norsk landbruk. Vi håper og tror de lykkes, sier hun i en pressemelding.

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 17 bondeeide samvirkebedrifter i landbruket.

Neste artikkel

Rekordimport av svin i fjor og ribbe til jul