Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Geitebonde i Rogaland risikerer tvangsavvikling

Bonden skal ha lått geitene stå i solsteika uten vann, fôr eller skygge.

Illustrasjonsfoto: Svein Egil Hatlevik

En bonde i Lund kommune i Rogaland har fått pålegg om å avvikle geiteholdet dersom han ikke lager en skriftlig tiltaksplan for utbedringer, skriver Agder Flekkefjords Tidende.

Avisa skriver at Mattilsynet 12. og 13. juli gjennomførte tilsyn hos geitebonden etter å ha mottatt bekymringsmeldinger, som gikk ut på at dyrene sto i solsteika i luftegården hele dagen uten fôr eller vann.

Mattilsynets inspektører reiste ut til gården, og fant geitene i luftegården uten vann og dårlig tilgang til fôr.

Annonse

Tilsynet ga bonden pålegg om rådgivning, men bonden tok i stedet kontakt med en annen geitebonde. Mattilsynet viser videre til at bonden flere ganger har fått pålegg om å sørge for blant annet bedre tilgang til fôr og vann for dyra.

Hos bonden observerte Mattilsynet magre geiter og fant rester av et dødt kje som var delvis nedgravd. Luftegården ble vurdert som ufremkommelig.

«Mattilsynet vurderer at det er svært viktig at dyra dine snarest får tilgang til stort nok og godt nok beite. Dersom du ikke sikrer dette må dyra sendes til slakt eller avlives», heter det Mattilsynets rapport, ifølge Agder Flekkefjords Tidende.

Bonden fått first til å følge opp Mattilsynets pålegg innen 28. juli. Tilsynet har også fattet vedtak om tvangsmulkt. Bonden er videre pålagt å lage en tiltaksplan for å ordne opp i dyreholdet i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving.

Neste artikkel

Ekte geitost fra Tine vant ærespris under internasjonal matkonkurranse