Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gåsa ødelegger avlinger – jakta fremskyndes

Grågåsa gjør store skader på landbruksinteresser. Nå utvider Statsforvalteren i Vestfold og Telemark jakta.

Grågåsa er en skadegjører i landbruket. Foto: Ørn E. Borgen/NTB
Grågåsa er en skadegjører i landbruket. Foto: Ørn E. Borgen/NTB

Opprinnelig starter jakta på grågåss 10. august i Sør-Norge, men Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har valgt å fremskynde jakta i deler av fylket. Jakta startet derfor 26. juli.

«Statsforvalteren finner det biologisk forsvarlig og forvaltningsmessig riktig å videreføre tidlig jaktstart på grågås», skriver de.

Formålet med utvidet tid for jakt på grågås, er å begrense skadene på åker og eng og redusere behovet for tillatelser til felling av skadegjørende individer, ifølge Lovata.

Annonse

Jakttida utvides med 15 dager i Bamble, Kragerø, Midt-Telemark, Nome, Porsgrunn, Siljan, Skien, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand kommuner.

Bestanden av grågås har økt i Norge siden 1960-tallet, og ble i 2015 vurdert til 18.000–21.000 par. Ifølge Artsdatabanken oppholder gåsen seg vanligvis på øyer og holmer i Norge. I løpet av de siste årene har den også begynt å hekke i næringsrike innsjøer i lavlandet i Sør-Norge.

«Jakten kan bare utøves på dyrka mark. Dette retter uttaket av gås mot fugl som gjør skade på landbruksinteresser, og unngår mulige arealbruksinteresser i den utvidede jakttiden. Fuglene får dermed tilgang på mye jaktfrie områder hvor de kan være i fred uten å skade på dyrket mark», skriver Statsforvalteren.

Grågåsa ødelegger avlinger både ved å spise dem, men også på grunn av store mengder avføring på grasarealer som skal brukes til fôr.

Neste artikkel

Nå kan du følge de lokale kyllingene minutt for minutt: – Viktig at alle får mer kunnskap om hva som skjer på norske gårder