Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Går til politisk kamp mot ny bie-lov

SV, Miljøpartiet, Ap og Sp går til kamp for å stoppe en ny EU-lov som vil gjøre det mulig å frakte bier inn til Norge.

Bier bidrar til spredning avpollen, men forskere slår alarm om spredning av sykdommer. Illustrasjonfoto: Colourbox
Bier bidrar til spredning avpollen, men forskere slår alarm om spredning av sykdommer. Illustrasjonfoto: Colourbox

EUs dyrehelselov legger til rette for at birøktere kan reise fra land til land, for å utnytte seg av naturressursene i de ulike landene. Mange frykter dette kan føre til at bier med sykdommer blir fraktet inn i Norge, noe som igjen kan føre til massedød blant norske bier.

– Jeg frykter det kan bli et stort problem med selskaper som vil tjene penger på dette. Det vil være et alvorlig problem, sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV og tidligere leder i Norges Naturvernforbund.

Han vil sammen med Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremme et forslag i Stortinget, som han håper kan hindre import av bier.

– Vi vet hvor avgjørende biene er for pollineringen. Derfor må vi fortsette å sørge for at helsen til de norske biene er i verdenstoppen, og da kan vi ikke tillate fri import fra EU-land. Først og fremst håper jeg regjeringen motarbeider forslaget, eventuelt at regjeringa sikrer Norge et unntak dersom loven blir vedtatt.

Per i dag er det ikke lov å frakte tambier til Norge.

Lars Haltbrekken er tidligere leder i Naturvernforbundet, men sluttet fordi han ville stille til valg for SV. Nå sitter han på Stortinget for partiet. Foto: Siri Juell Rasmussen
Lars Haltbrekken er tidligere leder i Naturvernforbundet, men sluttet fordi han ville stille til valg for SV. Nå sitter han på Stortinget for partiet. Foto: Siri Juell Rasmussen

Kan få store konsekvenser

I Norge har birøktermiljøet i mange år arbeidet for å unngå sykdommer blant biene. Norges Birøkterlag har slått alarm om at den nye loven kan få store konsekvenser.

– Norges Birøkterlag og vår seniorrådgiver Bjørn Dahle har arbeidet med de sykdommene som vi mener er mest relevante, og sett på hvordan de registreres og bekjempes i EU og i Norge. Norge har per i dag en markant strengere bekjempelse. God helsetilstand for våre bifolk har vært prioritert og sikret gjennom godt samarbeid mellom Mattilsynet, økonomiske støtteordninger fra staten, samt tid og innsats fra norske birøktere, skriver Norges Birøkterlag i en pressemelding.

I regelverket fra EU er blant annet yngelråte ikke en listeført sykdom. Dette er en sykdom det er brukt mye ressurser på å bekjempe i Norge, og som fører til massedød blant ynglende bier.

Mattilsynet er bekymret

Det nye regelverket er forventet vedtatt, og vil trolig tre i kraft fra 2021. Mattilsynet har tidligere sagt til NRK at de har kjempet mot regelverket.

Annonse

– Vi har ikke fått gjennomslag for det. Ingen andre land har støttet innspillet vårt, så vi regner med at det blir innført, sier fagdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet til statskanalen.

Bier har en viktig jobb i økosystemet, da de sørger for å spre pollen. Opp mot 30 prosent av maten vi spiser er på en eller annen måte avhengig av bienes pollenspredning. De siste årene har forskere slått alarm om den økte biedøden i verden, som blant annet skyldes sykdommer, klimaendringer, arealforbruket og giftige sprøytemidler.

– Insekter er selve motoren i økosystemer på land

Også Miljøpartiet De Grønne sier kampen for å bevare biene er viktig.

– Vi håper regjeringen tar til vett og stanser dette. Det er uansvarlig å utsette biene for ytterligere sykdomsfare. Insekter er selve motoren i økosystemer på land, der de pollinerer planter, bryter ned døde planter og dyr og selv blir mat for dyr. Kort sagt, de er noen av de mest fantastiske og viktigste skapningene som finnes. Regjeringen må forstå av hvis vi ødelegger for insektene, så ødelegger vi også for oss selv, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne.

Saken tas nå opp i Stortinget, før den skal behandles av energi- og miljøkomiteen. Skulle det bli flertall for forslaget, tror Haltbrekken i SV det er mulig å få til en enighet med EU.

– Vi mener det er viktig av miljø- og helsegrunner å få til et slikt unntak. EØS-tilhengerne har sagt det skal være mulig å få et unntak ved slike situasjoner, og da mener jeg det skal være mulig å sikre Norge det i denne saken, sier han.

Regjeringen må forstå av hvis vi ødelegger for insektene, så ødelegger vi også for oss selv.

Håkon Lindahl, Miljøpartiet De Grønne

Bollestad bekymret

Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad forteller at hun ser på utviklingen rundt det nye regelverket med bekymring.

– Norske myndigheter jobber for tiden med å se på mulighetene for likevel å videreføre en regulering av vandrebirøkt. Muligheten for å søke tilpasning til det nye EU-regelverket og/eller benytte det nasjonale plantehelseregelverket til å regulere vandrebirøkt blir vurdert. Generelt er det krevende å få tilpasninger til EU-regelverk ved innlemmelse i EØS-avtalen, skriver hun på regjeringens nettsider, og legger til:

– Vi må imidlertid regne med at EUs nye dyrehelselovgivning ikke vil gi oss mulighet til å opprettholde det nåværende forbudet.

Neste artikkel

Norges Birøkterlag testar smarte bikubar