Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Funn av alvorlig fugleinfluensa i Danmark

Danske myndigheter hever trusselnivået for fugleinfluensa, etter funn av en vandrefalk med en alvorlig type av influensaen.

Høner og andre fjørfe i Danmark må holdes unna andre fugler, for å unngå smitte. Foto: Colourbox
Høner og andre fjørfe i Danmark må holdes unna andre fugler, for å unngå smitte. Foto: Colourbox

Det første funnet av den alvorlige fugleinfluensaen H5N5 ble gjort på en vandrefalk som ble funnet død i Sakskøbing på Lolland, sør i Danmark.

– Funnet er ikke overraskende. Den siste uken har vi mottatt rapporter fra Nord-Tyskland om funn av fugleinfluensa hos ville fugler. Det er ekstremt viktig at alle eiere av fugler og fjærfe tar situasjonen på alvor og sørger for at flokkene deres blir sikret slik at de ikke kommer i kontakt med ville fugler, sier sjefen for Veterinær- og matforvaltningens veterinær-øst, Birgit Hendriksen til Fødevarestyrelsens nettsider.

Tyskland, Nederland og Storbritannia

Det er rapportert om tilfeller også i Tyskland, Nederland og Storbritannia. Det er ikke rapportert om noen menneskelig infeksjon med de typer fugleinfluensavirus som for tiden sirkulerer i Europa. Men sykdommen er alvorlig for fjærfe og fugler.

På grunn av situasjonen har den danske veterinær, og matforvaltningen hevet trusselnivået fra svært lav til høy.

Annonse

I forrige uke ble det klart at fugleinfluensavirus av typen H5N8 er påvist på en hønsegård nord i Tyskland, ifølge landbruksdepartementet i Schleswig-Holstein.

Åtte høns døde kort tid etter at viruset var blitt påvist, ifølge departementet, som legger til at resten av bestanden på gården er blitt avlivet. Tidligere i år ble den samme typen av fugleinfluensa oppdaget på en hønsegård lenger sør i landet.

Et lite utbrudd kostet 107 millioner

I 2016 ble en liten hobbybesetning av høner smittet av fugleinfluensa. Det kostet den danske industrien til sammen 107 millioner kroner. Som følge av utbruddet mistet Danmark sin OIE-status, som handler om dyresunnhet. Det gjorde at flere europeiske land sluttet importen av dansk fjærkre og egg i ett år. Totalt falt eksporten med 70 prosent i de tolv månedene.

Fugleinfluensa (aviær influensa) forårsakes av influensavirus A og er en smittsom virussykdom hos fugler, men kan også smitte til andre dyrearter. Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Hos fjørfe kan den alvorlige formen føre til en dødelighet nær 100 prosent. Noen typer høypatogen fugleinfluensavirus kan i svært sjeldne tilfeller smitte fra fugl til mennesker.

Neste artikkel

Skremmedrone holdt måker på avstand fra ender