Frykter at skrantesyke sprer seg til mennesker

Skrantesykeutbruddet i Norge kan i verste fall bety at verden står overfor et nytt kugalskap-øyeblikk, tror hjernesykdomsforsker Mark Zabel.

Utrydder stammen: Statlige jegere jobber med å utrydde villreinstammen i Nordfjella etter påvisning av skrantesyke, også kjent som Chronic Wasting Disease (CWD). Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Utrydder stammen: Statlige jegere jobber med å utrydde villreinstammen i Nordfjella etter påvisning av skrantesyke, også kjent som Chronic Wasting Disease (CWD). Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Skrantesyke og nedslaktingen av rein i Nordfjella

Skrantesyken, eller CWD (Chronic Wasting Disease), er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika.

Sykdommen, som forårsaker store lidelser, er 100 prosent dødelig. Den smitter trolig til andre dyr gjennom kontakt med kroppsvæsker.

En smittsom variant av sykdommen er påvist hos flere villrein i Nordfjella i Norge. I tillegg er andre varianter av skrantesyke påvist hos tre elger og én hjort i andre deler av landet. Dette er første gang sykdommen er påvist i Europa.

Det er ikke rapportert tilfeller av overføring av CWD til husdyr.

Det er vedtatt at man skal avlive hele villreinstammen på rundt 2.200 dyr i Nordfjella for å hindre smitte. Dyrene i Nordfjella utgjør 10 prosent av den norske villreinstammen.

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett satt av 26 millioner kroner til nedslakting av villreinstammen. Totalt vil prosjektet koste rundt 100 millioner kroner over flere år.

Hele stammen skal være borte innen 1. mai 2018. Etter fem år skal stammen bygges opp igjen med friske dyr.

Nordfjella, eller Skarvheimen, er høyfjellsområdene mellom Jotunheimen og Hardangervidda i Oppland (Vang), Buskerud (Hemsedal, Ål og Hol), Hordaland (Ulvik) og Sogn og Fjordane (Aurland og Lærdal).

Den statlige jakten startet 7. november. 30 personer er ansatt av Statens naturoppsyn og skal jobbe på skift med nedslaktingen. De døde dyrene fraktes ut med helikopter.

Kilde: Veterinærinstituttet, Store norske leksikon, Statens naturoppsyn, NTB

Den ble oppdaget i Colorado i USA i 1967. Siden har den spredd seg i USA og Canada. Fort. Et smittet dyr som urinerer på planter et annet dyr spiser, kan være nok.

Norsk gåte

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Vil fjerne moms på frukt og grønt