Fryktar overskot av storfe gir næringa store tap

Stor auke i slaktinga av storfe fører til oppbygging av fryselager. Nortura trur lageret snart er på 1000 tonn. Slakteri fryktar store tap for næringa.

Kritisk: Dagleg leiar Svein Fatland i Fatland Ølen AS seier det er uheldig for både slakteriaktørane og bøndene at det må leggast storfekjøtt på fryselager. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kritisk: Dagleg leiar Svein Fatland i Fatland Ølen AS seier det er uheldig for både slakteriaktørane og bøndene at det må leggast storfekjøtt på fryselager. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Flytting av teljedatoen

Bønder har lenge søkt om tilskot to gonger i året, ein den 20. januar og ein den 20. august. Teljedatoen har vore den 1. januar og 31. juli. Bonden får berre tilskot for dyra han har på teljedatoen.

Systemet er nå under omlegging. Søknadstidspunkta blir den 15. mars og 15. oktober, medan registreringstidspunktet (teljedato) blir den 1. mars og 1. oktober.

Målet er forenkling og utbetaling av tilskot ein gong per år.

Ein må mange år tilbake for å finne ein likande situasjon og Nortura ventar at lageret kan vekse til opp mot 1000 tonn utover i oktober.

– Frykteleg uheldig

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

New Zealand forbyr eksport av levende dyr