Fryktar mjølkekutt gir hopp i klimautsleppa

Nedskalering av mjølkeproduksjonen kan gi kraftig auke i klimautsleppa, fryktar Småbrukarlaget, som meiner deira kutt-løysing opnar for betre klimarekneskap.

Klimaeffekt: Nedskalering av mjølkeproduksjonen bør ikkje føre til at det blir færre mjølkekyr, ifølgje Småbrukarlaget, som fryktar det vil gi auka klimautslepp og mindre bruk av grasareala. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 649,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel

Bønder får kutt i mjølkekvotane for år 2020