Fryktar fleire grisebønder vil gje seg

Grisebonde Arve Aarsland på Jæren likar det ikkje når Mattilsynet finn at ikkje alle i bransjen tek godt nok vare på sjuke og skada dyr. Samstundes er han redd for at all den negative merksemda rundt næringa vert ei påkjenning.

Arve Aarsland er svinebonde på Varhaug. Han er meir uroa for at negativ merksemd rundt for dårleg dyrevelferd fører til at fleire gjev seg i yrket, enn at etterspurnaden etter svinekjøt skal gå ned. Foto: Håvard Ovesen
Arve Aarsland er svinebonde på Varhaug. Han er meir uroa for at negativ merksemd rundt for dårleg dyrevelferd fører til at fleire gjev seg i yrket, enn at etterspurnaden etter svinekjøt skal gå ned. Foto: Håvard Ovesen
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Mener Q-meieriene og Synnøve Finden trenger økonomisk hjelp for å sikre konkurranse