Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frøhvelvet fikk cannabis-tilbud

En spansk frøbank har tilbudt frøhvelvet på Svalbard cannabisfrø til fremtidig 
oppbevaring. Det er ikke uvanlig med kuriøse henvendelser, forteller 
direktør Ola Tveitereid Westengen.

Foto: Berit Roald, NTB scanpix
Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Frøhvelvet på Svalbard

Rommer over 800.000 frøsorter fra 55 forskjellige land over hele verden.

Frøene er «duplikater» og plassert i kasser som kun eieren kan åpne.

Anlegget drives av Landbruks- og matdepartementet, Nordisk genressurssenter (NordGen) og den internasjonale stiftelsen Global Crop Diversity Trust.

Den spanske frøbanken Alchimia har tilbudt å sende cannabisfrø til den norske frøkolleksjonen på Svalbard. Det kommer frem i et brev som frøbanken sendte til Landbruks- og matdepartementet i begynnelsen av april. I brevet skryter Alchimia av Norges innsats for å bevare frøeksemplarer til ettertiden, og opplyser at det finnes mer enn 5000 kjente cannabissorter per i dag.

Over 800.000 frøsorter

Direktør for frøhvelvet, Ola Tveitereid Westengen, forteller at det ikke er uvanlig at det rettes kuriøse forespørsler til hvelvet.

– Vi får en del forespørsler utenom det vanlige. Fordi frøhvelvet er blitt såpass berømt, får vi også forespørsler fra privatpersoner som har sjeldne planter i hagen som de gjerne vil få bevart frøene til, og enkelte andre kuriøse henvendelser, sier Westengen.

Den globale frøbanken på Svalbard stod ferdig i 2008, og rommer over 800.000 frøsorter fra 55 forskjellige land over hele verden. Formålet med frølageret er å sikre verdens matsikkerhet og biomangfold for fremtidige generasjoner fra naturkatastrofer, klimaendringer og krig.

Cannabis ikke prioritert

«Vi får en del 
forespørsler 
utenom det 
vanlige.»

Annonse

Westengen har ikke oversikt over om det finnes andre frø av varer som kan klassifiseres som nytelsesmidler i hvelvet i dag, men forteller at hovedformålet til frøhvelvet på Svalbard først og fremst er oppbevaring av nytteplanter, særlig til bruk i matproduksjon.

– Det er ingenting av det som ligger på Svalbard som ikke allerede ligger i en seriøs og etablert frøbank, og vi jobber primært med offentlig tilgjengelige samlinger av frø, sier Westengen.

Landbruks-og matdepartmentet anser heller ikke cannabis som en høytprioritert art for lagring på Svalbard, opplyser seksjon for miljø- og arealpolitikk.

Neste artikkel

To menn tiltalt for å ha dyrket fram nær 50 cannabisplanter i Oslo