Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fortsatt fugleinfluensa og omfattende dødelighet hos ville fugler

– Det vi ser nå, med fortsatt smittespredning og høy sykelighet og dødelighet blant ville fugler midt på sommeren, er et helt nytt scenario.

Blant annet gjess har blitt rammet av fugleinfluensa i Sverige. Foto: Mostphotos
Blant annet gjess har blitt rammet av fugleinfluensa i Sverige. Foto: Mostphotos

I juni begynte antallet døde fugler som følge av fugleinfluensa i Sverige å øke, og i løpet av juli har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) mottatt et stort antall meldinger om syke og døde ville fugler.

Utbrudd av fugleinfluensa oppstår vanligvis i vintermånedene, for så å avta helt fram til sommeren, siden varme og sol betyr dårligere forhold for overlevelse og spredning av viruset. Slik er det ikke i år.

– Europa har aldri tidligere opplevd så store og omfattende utbrudd av fugleinfluensa som de siste to sesongene. Det vi ser nå, med fortsatt smittespredning og høy sykelighet og dødelighet blant ville fugler midt på sommeren, er et helt nytt scenario. Mye tyder derfor på at også neste sesong blir problematisk, med økt risiko for utbrudd også hos tamfugler, sier Karl Ståhl, statsepizootolog ved SVA i en pressemelding.

Statsepizootologen har ansvar for spørsmål om epizootier og andre alvorlige smittsomme sykdommer hos dyr.

Også mye smitte i Norge

Også i Norge har det vært uvanlig mange døde fugler i sommer, ifølge VG. Det var i starten av juni at Mattilsynet begynte å få inn «ekstra mange døde fugler».

– Det har vært veldig mange døde fugler og mye påvising av fugleinfluensa denne sommeren, og vi får fortsatt meldinger om dette, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet til VG.

Hun sier det ikke er sammenlignbart med tidligere, da vi aldri har hatt så mye fugleinfluensa i villfuglbestanden i Norge.

– Utbruddet startet i Nordsjøen, og det var et stort utbrudd på Shetlandsøyene. Mange av de fuglene som døde, fløt inn til kysten. Da de kom i land tok de med seg smitten.

Det er aller mest havsuler som er smittet.

Også smitte på Svalbard

I Sverige har den omfattende dødeligheten hovedsakelig rammet lomvi, havsule, trost og gjess, spesielt langs vestkysten og på Gotland.

Også i Norge er det oppdaget fugleinfluensa i sommer. Fem storjoer på Svalbard døde av viruset, ifølge Veterinærinstituttet. Funnene kom etter at det ble meldt om unormalt høy dødelighet blant hekkende storjo på Hermansenøya under en telling tidlig i juli.

«Oversomrer»

At fugleinfluensa nå forekommer hos ville fugler om sommeren i Sverige er et tegn på at viruset «oversomrer», slik som det gjorde sommeren 2021. Siden utbruddet nå også omfatter landlevende fugler som gjess, er risikoen for smitte til tamfugler økende. Derfor er det viktig å unngå kontakt mellom tamme og ville fugler, påpeker SVA i pressemeldingen.

At viruset holder seg over sommeren betyr også økt fare for smittespredning om høsten og vinteren. Også i andre deler av Europa er det rapportert om lignende scenarioer.

I fjor ble det påvist fugleinfluensa i to fjærfehold i Norge. Begge besetningene ble avlivet.

Neste artikkel

Sopplukker fikk uhyggelig selskap: – Jeg turte ikke gå samme veien tilbake