Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forskning: To grupper bønder mer villige til å redusere bruken av plantevernmidler

I en fersk undersøkelse viser det seg at to grupper bønder var mer villige til å redusere miljøbelastningen fra plantevernmidler enn andre.

Bruken av plantevernmidler er et mye diskutert tema. I en ny undersøkelse viser det seg at holdningsskapende arbeid og kunnskap hos bønder kan være viktigere for å redusere miljøutslippene enn å for eksempel doble prisen på plantevernmidler. Foto: Erling Fløistad/Nibio
Bruken av plantevernmidler er et mye diskutert tema. I en ny undersøkelse viser det seg at holdningsskapende arbeid og kunnskap hos bønder kan være viktigere for å redusere miljøutslippene enn å for eksempel doble prisen på plantevernmidler. Foto: Erling Fløistad/Nibio

Norsk universitet for bioøkonomi (Nibio), Norsk miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og University of Cambridge står bak forskningsprosjektet Smartcrop. Som en del av prosjektet har forskerne sett på hvor villig korndyrkere er til å få mindre inntekt ved å kutte ned på bruk av plantevernmidler. De har også sett på responsens til kornbønder når det gjelder å doble plantevernmiddelprisene gjennom høyere avgifter.

Resultatene viser at det ikke er økonomiske tiltak som kan være mer utslagsgivende, men heller kunnskap og holdningsskapende arbeid, skriver Nibio på sine nettsider.

Det ble gjennomført to spørreundersøkelser: I den ene deltok 600 korndyrkere på Østlandet. De ble spurt om hva de ville gjøre om prisen på ugrasmidler og soppmidler ble doblet. Den andre undersøkelsen ble gjort blant 437 deltakere på det obligatoriske autorisasjonskurset for plantevernmidler.

Mange villige til å få mindre inntekt

Det har til nå vært lite forskning på bønders egen vilje til å frivillig redusere bruken av plantevernmidler og øke bruken av integrert plantevern (IPV), forteller NIBIO-forsker Valborg Kvakkestad.

Skal man bruke avgifter på plantevernmidlene, må den være svært høy for å gi effekt, viste undersøkelsen.

Annonse

– I de tilfellene hvor IPV-prinsipper er gunstig for bonden, kan informasjon om disse tiltakene være tilstrekkelig for å øke bondens bruk av disse virkemidlene. Når IPV-prinsipper er mindre fordelaktige for bonden kan holdningstiltak – det vil si tiltak som får bonden til å oppfatte integrert plantevern som viktig – være utslagsgivende, sier Kvakkestad.

Blant deltakerne på autorisasjonskurset, var 85 prosent villige til å frivillig gi avkall på 3–7 prosent av dekningsbidraget for å redusere miljøpåvirkningen. Men ved en dobling av priser, var det kun 1 prosent av deltakerne som ville gå helt bort fra å bruke plantevernmidler.

To grupper utmerker seg

Forskningen viser også at det er spesielt to grupper bønder som var mer villige til å gi avkall på inntekt for å redusere bruken av plantevernmidler: De som er miljøengasjerte og de som la vekt på at autorisasjonskurset hadde stor betydning for deres framtidige bruk av ikke-kjemiske planteverntiltak.

De som var mindre villige til å gi avkall på bruken av plantevernmidler, var dem som la vekt på fortjeneste, høye avlinger og ren åker.

– Undersøkelsen viste at miljøengasjerte bønder var mer villige til å redusere bruken av plantevernmidler dersom prisen ble dobla, sier Kvakkestad.

– For ugrasmidler viste undersøkelsen at gårdbrukere som er opptatt av avling og ren åker i mindre grad ville redusere bruken av plantevernmidler. For soppmidler fant vi tilsvarende for gårdbrukere som var opptatt av fortjeneste, legger hun til.

Neste artikkel

New Zealand forbyr eksport av levende dyr