Forskingsgruppe skal revidere utdatert kunnskap om klimagass

Ei gruppe husdyrforskarar ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) meiner utdatert kunnskap pregar debatten om klimagassutslepp.

Forskarane skal gi råd om korleis ein best reknar ut klimagassutslepp frå husdyr, karbonlagring i jord og heilskaplege klimatiltak i matproduksjonen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Sju ulike forskingsgrupper er løyvd til saman 6,5 millionar til utgreiingar om korleis ein kan redusere klimagassutslepp frå jordbruket, skriv Landbruksdirektoratet på heimesidene sine.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Hvordan fikk Norge det store havet?