Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forsker avviser hybridulv i Hedmark

Høgskolen i Hedmark-avdelingsingeniør og forsker Erling Maartmann mener det er lite trolig at en brunfarget og avmagra ulv som er avbildet i Rendalen, er en hybrid.

Omstridt: Det er disse to bildene Gunnar Gundersen har delt på Facebook. Han mener bildene og mangelfull DNA-kartlegging gir grunn til å spørre hvorvidt det finnes hybrider i norsk natur, og hvor ulven kommer fra. Foto: Privat/Montasje
Omstridt: Det er disse to bildene Gunnar Gundersen har delt på Facebook. Han mener bildene og mangelfull DNA-kartlegging gir grunn til å spørre hvorvidt det finnes hybrider i norsk natur, og hvor ulven kommer fra. Foto: Privat/Montasje

Tirsdag delte Stortingspolitiker Gunnar Gundersen (H) to bilder tatt av et viltkamera i Rendalen på Facebook. Bildene viste det som trolig er ulv, men Gundersen mente det kunne være snakk om en hybrid:

«De har ikke akkurat utpregede likhetstrekk med bilder av ulv fra gamle dager. De ser mer ut som en blanding av mye rart,» skrev han i innlegget.

Gundersen skriver at det ikke er rart folk stiller spørsmål ved ulvens genetiske opphav når de ser slike bilder.

Lite trolig hybrid

Erling Maartmann ved Høgskolen i Hedmark har på forespørsel fra Nationen sett på bildene. Maartmann er en av Rovdatas felteksperter. Han tror ikke det er snakk om en blandingsulv.

– Det er godt mulig det er samme ulv, pelsen går litt mer i brunt enn hva man er vant til. Men det kan være noe variasjon fra individ til individ. Den er veldig tynn i pelsen, det kan ulver være om sommeren. Jeg har ikke noe grunnlag for å si at dette kan være en hybrid, sier han.

Les også: Små forskjeller med ny ulvepolitikk

Han tror dessuten det ville blitt oppdaget raskt dersom det var hybridulver ute i norsk natur.

– Gjennom vinteren og også om sommeren gjøres det ganske omfattende kartlegging av ulv ved hjelp av DNA. Man samler prøver av ekskrementer og til dels hår gjennom et år. Skulle det være noen hybrider i den skandinaviske ulvebestand, er det ganske stor sjanse for at det vil fanges opp av DNA-analyser, sier han.

Gundersen: Dårlige analyser

Gunnar Gundersen mener disse analysene Maartmann viser til, er for dårlige

Er ulven hybridisert, er det brudd på Naturmangfoldloven, og innføring av fremmede arter.

Gunnar Gundersen, Stortingspolitiker (H)
Annonse

– Jeg stiller spørsmålstegn ved dem. Det gjøres også fra vitenskapelig hold. Kartleggingen er ikke basert på fullverdig DNA, heller ikke på analyser av DNA fra begge kjønn. Det er det Stortinget har etterspurt. Jeg stiller store spørsmål ved grunnlaget for hele undersøkelsen som utføres i dag, sier han.

I juni vedtok et flertall på Stortinget at det skal gjennomføres en «uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge.»

Les også: Her ligger Halvor Sveens kalv død på veien etter ulveangrep

Gundersen mener bildene han har delt, i tillegg til mangefulle undersøkelser, gir grunn til å tvile på ulvens genetiske grunnlag.

– Innlegget mitt handler om det generelle. Men alle skjønner at det stilles spørsmålstegn ved ulvens opphav når de ser bildene.

Brudd på Naturmangfoldloven

– Hadde man visst at vi tok vare på den skandinaviske ulven, er ingen tvil om at vi ville hatt et ansvar. Er ulven finsk-russisk, er ansvaret mer tvilsomt og kan diskuteres. Men, er den hybridisert og innavlet, og kommer fra et helt annet sted, som blant annet Uppsala-studiet konkluderer med, mener jeg vi ikke har et ansvar i det hele tatt. Da er det brudd på Naturmangfoldloven, og innføring av fremmede arter, sier han.

Les også: Kronikk: «Motstanderne danser med ulvefakta»

Han mener det er god grunn til å sette spørsmålstegn ved de analysene på ulvens genetikk vi bruker i dag, og syns derfor gjennomgangen Stortinget har gått inn for er så viktig. Han mener det er relevant å undersøke om det finnes hybrider.

– Norskog har et prosjekt på gang, hvor de skal se på om de kan påvise hybridisering. Det blir spennende å følge med på, sier Høyre-politikeren.

Neste artikkel

– Helt sjukt å oppleve slik støtte