Forskar-refs til forslag om kutt for storfekjøtt

Kjøttkutt strir mot berekraftsmåla til FN, ifølgje forskar, som refsar einsidig forsking og seier utsleppa kan kuttast like mykje utan redusert produksjon.

Klimatiltak: Optimal drift og betre grovfôr kan kutte klimautsleppa kraftig utan å redusere dyretalet eller produksjonen, ifølgje NMBU-forskarar. Frå venstre: Laila Aass, Bente Aspeholen Åby og Odd Magne Harstad. Foto: Vidar Sandnes
Klimatiltak: Optimal drift og betre grovfôr kan kutte klimautsleppa kraftig utan å redusere dyretalet eller produksjonen, ifølgje NMBU-forskarar. Frå venstre: Laila Aass, Bente Aspeholen Åby og Odd Magne Harstad. Foto: Vidar Sandnes

Forskar Laila Aass, som leiar eit forskingsprosjekt om berekraftig storfeproduksjon, seier kutt i produksjonen står i motstrid til berekraftsmåla til FN.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Erling har hatt si eiga vindmølle på garden i 15 år