Forskar: – Fleire gardsbruk blir til fritidseigedommar

Færre eigedommar med buplikt vil føre til at fleire vil bli brukt som fritidseigedommar, ifølgje forskar. Få oppgir buplikt som eit hinder for å selje bruket.

Eigarskap: 8 av 10 seier familieband er grunnen til at dei beheld landbrukseigedommen. Oddveig Storstad, har forska på effekten av buplikt på landbrukseigedommar og seier at ein må anta at

Eigedomsreglar

Regjeringa vil endre konsesjonsloven, jordloven og odelsloven for landbrukseigedom. Blant forslaga er:

- Å heve arealgrensa for konsesjon, buplikt og odel frå 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar.

- Tilstøytande eigedommar skal kunne kjøpe naboeigedommar konsesjonsfritt.

- Priskontrollen blir oppheva på reine skogeigedommar.

Med 35 mål som grense vil 6 av 10 landbrukseigedommar ha fritak frå buplikt og odel.

– Når fleire sjølv kan bestemme korleis eigedommen skal brukast, så må vi anta at det blir meir fråflytting og at fleire eigedommar blir brukt som fritidsbustader, seier ho.

1 av 3 lar jorda ligge brakk

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Sverige: 24 kyr døde etter togpåkjørsel