Forhandlingane held fram: – Komplisert og omfattande

Partane i jordbruksoppgjeret held fram med sonderingar og nye møte inn i helga. Bondelaget omtalar oppgjeret som komplisert og omfattande.

Forhandlar: Bjørn Gimming, leiar i Norges Bondelag, og Kjersti Hoff, leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, forhandlar vidare med staten. Foto: Vidar Sandnes
Forhandlar: Bjørn Gimming, leiar i Norges Bondelag, og Kjersti Hoff, leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, forhandlar vidare med staten. Foto: Vidar Sandnes
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Høg prisauke kan nulle ut stor vekst i kostnader: - Vanvittig