Føreslår strengare krav til spreieareal for bønder

Krava til spreieareal for husdyrgjødsel kan bli kraftig skjerpa inn. Eit forslag frå to direktorat kan føre til at mange bønder anten må skaffe seg langt meir jord eller slakte mange av dyra.

Gjødselkrav: Bønder kan på sikt måtte ha minst 50 prosent meir spreieareal enn i dag om forslaget som er overlevert til Landbruks- og matdepartementet blir vedtatt. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Gjødselkrav: Bønder kan på sikt måtte ha minst 50 prosent meir spreieareal enn i dag om forslaget som er overlevert til Landbruks- og matdepartementet blir vedtatt. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Ny rapport: Helsefarlige kjemikalier i regn