Forbruket av kjøtt er det lågaste sidan 2006

Forbruket av kjøtt per person held fram med å gå ned og var i fjor det lågaste sidan 2006. Dei raude kjøttslaga drar ned, noko bransjen er uroleg for.

Nedgang: Sidan 2015 har forbruket av kjøtt gått nedover kvart år. Størst nedgang er det for raudt kjøtt, som har hatt ein nedgang på 1,9 prosent per år i snitt per innbyggar. Nedgangen i forbruket av særleg storfe og småfe kan få følgjer for sjølvforsyninga og bruken av norske naturressursar, ifølgje kjøttbransjen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Nedgang: Sidan 2015 har forbruket av kjøtt gått nedover kvart år. Størst nedgang er det for raudt kjøtt, som har hatt ein nedgang på 1,9 prosent per år i snitt per innbyggar. Nedgangen i forbruket av særleg storfe og småfe kan få følgjer for sjølvforsyninga og bruken av norske naturressursar, ifølgje kjøttbransjen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

6 mnd fra 849,-

Helg+Digital

Bestill

6 mnd fra 899,-

Komplett

Bestill

6 mnd fra 1 049,-

Neste artikkel

Nortura-datterselskap inngår skandinavisk samarbeid