Flytteforslag for investeringsstøtte skapar bondestrid

Bondelaget åtvarar mot større regionale forskjeller om styringa av investeringsstøtta blir flytta bort frå Fylkesmannen. Småbrukarlaget er ikkje einig.

Ueinige: Medan Lars Petter Bartnes i Bondelaget er kritisk til forslaget om å flytte meir makt og ansvar innan landbruket over til fylkeskommunane, så fell forslaget i god jord i Småbrukarlaget ved leiar Merete Furuberg. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

På landbruksfeltet er eit av forslaga at ansvaret for og føringane for bruken av investeringsstøtta, dei såkalla IBU-midla, blir flytta frå Fylkesmannen og over til fylkeskommunane.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

8 uker for 199,-

Helg+Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
8 uker for 249,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
8 uker for 299,-

Neste artikkel

Striden i Norsk Sau og Geit: Har fått innsyn i påståtte bekymringsmeldingar