Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere jegere jaktet småvilt

Flere rypejegere bidro til en økning i antallet småviltjegere siste jaktår. Hver jeger klarte i snitt å skyte én rype.

Rypejakten i Sør-Norge har gått opp i jaktåret 2016/2017. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Rypejakten i Sør-Norge har gått opp i jaktåret 2016/2017. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Totalt 84.000 jegere jaktet småvilt i jaktåret 2016/2017 viser tall fra SSB. Det er en oppgang på 4 prosent fra året før. Oppgangen skyldes hovedsakelig at flere jaktet rype.

På grunn av redusert rypebestand de siste årene har jakten mange steder blitt stoppet helt, eller det har blitt innført begrensninger. Men I Sør-Norge har det vært et godt rypeår i år, og bestanden har økt. Områder som tidligere har vært fredet har derfor blitt åpnet for jakt.

Totalt ble det felt 88.000 ryper i Sør-Norge i løpet av 2016/2017. Det er en oppgang på 59 prosent fra forrige jaktår. I alt var 12 prosent flere på rypejakt i år enn i fjor.

Annonse

– Vi skal regulere jakta på en måte som rypebestanden tåler. Samtidig vil Statskog slippe til flest mulig jegere. Med mer fakta på bordet kan vi bedre ivareta både rypa og rypejegeren, sier fungerende fagsjef for jakt og fiske i Statskog Kristian Eiken Olsen.

Det er også felt flere skogsfugl, ærfugl og svartand på landsbasis.

Neste artikkel

Utsetter landbrukets klimafond og "nuller ut" myr-penger