Fleire parti vil forby opsjonsavtalar på jord

Stortinget pålegg regjeringa å vurdere eit forbod mot opsjonsavtalar. Kritikarar seier opsjonsavtalane undergrev jordvernet og gir fleire uheldige følgjer.

Opsjonar: I dette området i Sandnes i Rogaland har utbyggingsselskap teikna opsjonar på kjøp av over 1000 mål dyrka jord til utbyggingsformål. Stortinget vil vurdere eit forbod. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Opsjonar: I dette området i Sandnes i Rogaland har utbyggingsselskap teikna opsjonar på kjøp av over 1000 mål dyrka jord til utbyggingsformål. Stortinget vil vurdere eit forbod. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Opsjonsavtalar på jordkjøp

Kjøp av landbrukseigedom er regulert av konsesjonsloven og jordloven. Målet er eit «effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer» og sikre eigarforhold som «er mest gagnlige for samfunnet».

Ein opsjon er ein forkjøpsrett. Ein opsjonsavtale kan gi utbyggarar kontroll over dyrka jord som loven hindrar dei frå å kjøpe. Forkjøpsretten kan løysast ut om jorda blir omregulert til utbygging.

Landbruksdirektoratet vil ha forbod mot opsjonsavtalar med opning for dispensasjon.

Det var eit av forslaga som i haust blei lagt fram av Landbruksdirektoratet, som Stortinget vil ha ei vurdering av i ei eiga sak. Det går fram av innstillinga til jordbruksmeldinga.

Håper på fleirtal

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Vedum lovet 10 milliarder til klimafond – gir ingenting