Fleire land kjempar mot antibiotikaresistente bakteriar

Meir enn 90 prosent av befolkninga i verda bur i eit land som har, eller held på utvikle ein nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Fleire land kjempar mot antibiotikaresistente bakteriar. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix
Fleire land kjempar mot antibiotikaresistente bakteriar. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

Overforbruk og misbruk av antibiotika fører til at bakteriar blir resistente mot legemidel og enkelte sjukdommar blir svært vanskelege å behandle. Ein ny EU-rapport stadfestar at samanhengen mellom overforbruk av antibiotika og antibiotikaresistens er svært tett.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Utsetter landbrukets klimafond og "nuller ut" myr-penger