Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Felleskjøpet vurderer å selge Stavanger havnesilo

Norges største kornlager kan bli boligtomt. Felleskjøpet vil heller investere i økt lagringskapasitet i de sentrale kornområdene.

Norges største kornlager kan bli solgt til boligformål. Foto: Norgrain
Norges største kornlager kan bli solgt til boligformål. Foto: Norgrain

I sommer vedtok Felleskjøpet å investere opp mot 450 millioner i anlegg og infrastruktur knyttet til kornproduksjon de neste fem til sju årene.

Nå varsler Felleskjøpets styreleder, Anne Skuterud, at Norges største kornanlegg, Stavanger havnesilo, vil bli vurdert solgt.

Anlegget har en lagringskapasitet på 195.000 tonn korn og 30.000 tonn melasse, som blir brukt til dyrefôr, og skal være den største i Skandinavia.

– Tilsvarende kapasitet skal bygges opp i de sentrale kornområdene – om det blir ett eller flere anlegg er for tidlig å si. Vi har gitt oss selv fem til sju år på å gjennomføre planen. Å selge Stavanger havnelager er en del av planen, sier Skuterud til Nationen.

Kjøpte anlegget i 2014

Det er ikke første gang Felleskjøpet har vurdert å selge havnesiloen, som ligger som en mastodont midt i et attraktivt boligområde i Stavanger.

Forrige gang la Felleskjøpet ut siloen for salg sammen med daværende medeier, det delstatlig eide selskapet Cermaq. Salgsprosessen skapte store protester, både fra sentrale politikere og bønder som mente anlegget måtte bevares for å kunne brukes som et framtidig beredskapslager for korn.

Utfallet ble at Felleskjøpet Agri kjøpte Stavanger Havnesilo for 49,5 millioner kroner.

Hva har endret seg siden den gang? Skuterud sier Felleskjøpet tenker likt rundt beredskapslagring nå, som da siloene ble kjøpt i 2014.

– Jeg er skuffet over at det ikke er politisk flertall for beredskapslagring. Det er et premiss at vi skal bygge opp tilsvarende kapasitet, men da i kornområdene, sier hun.

Styreleder i Felleskjøpet Agri Anne Jødahl Skuterud. Foto: Vidar Sandnes
Styreleder i Felleskjøpet Agri Anne Jødahl Skuterud. Foto: Vidar Sandnes

Vi ønsker å utnytte tomten til det den er bedre egnet til, og det er boliger.

Anne Skuterud, styreleder i Felleskjøpet

Silo kan bli bolig

Skuterud kan ikke i dag si hvor mye Felleskjøpet kan tjene på å selge Stavanger havnesilo. Felleskjøpet vil så fort som mulig starte en prosess der mulighetene for å omregulere området fra industri til boligformål vil bli undersøkt.

– Jeg vil tro at tomteverdien er høyere enn industriverdien. Skal vi selge, må vi optimalisere eiendommen, så vi får det vi kan ut av den.

– Å selge siloanlegget til en konkurrent er mindre aktuelt?

– Ja, det er mindre aktuelt. Vi ønsker å utnytte tomten til det den er bedre egnet til, og det er boliger. Den ligger midt i et boligområde.

En eventuell kjøper må ta stilling til om siloene kan brukes til boliger, eller om de bør rives, sier Skuterud.

Feil plassering

Det har de siste årene vært aktiv drift ved Stavanger havnesilo.

– Det er ikke noen utfordringer med driften. Utfordringen er plasseringen, sier Skuterud.

Kort sagt ligger kornsiloene for langt unna de sentrale kornområdene på Østlandet og i Trøndelag. Felleskjøpet ser behov for å styrke egen konkurransekraft ved å redusere transporten og effektivisere driften.

– Felleskjøpet er markedsregulator. For å utøve den rollen må vi ha høy markedsandel. Vi merker økende konkurranse, og vi må ha kapasitet i kornområdene, sier Skuterud.

Hun sier Felleskjøpet tok over mange anlegg på tidlig 2000-tall, og har et etterslep knyttet til vedlikehold. I tillegg stiller industrien stadig større krav til sporbarhet, råvarekvalitet, og det er økte forventninger til nye fôrsammensetninger.

Vi må bygge framtidas kornmottak, som møter nye behov.

Anne Skuterud, styreleder i Felleskjøpet

– Vi må tenke nytt rundt det å skille kvaliteter og sorter korn. Det stilles høyere krav. Vi må bygge framtidas kornmottak, som møter nye behov. Vi må oppgradere anleggene, sier hun.

Skuterud sier Felleskjøpet har brukt et års tid på å gå gjennom hvilke anlegg som må tas tak i.

– Vi har kommet til at vi må investere i kornområdene, og de ligger i de sentrale Østlandsområdene og i Trøndelag.

Som markedsregulator og landets største kornkjøper håndterer Felleskjøpet Agri årlig rundt 750 000 tonn korn til en verdi av 2,5 milliarder kroner.

Neste artikkel

Ny omkamp om pristak på gass når EUs energiministre møtes fredag