Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Felleskjøpet skal tilby bønder nye digitale verktøy

Felleskjøpet har kjøpt seg inn i det svenske teknologiselskapet Dataväxt. Det skal gi norske bønder mulighet til mer effektiv drift på gården.

Bedre utnyttelse av såkorn er noe av det de digitale verktøyene fra Felleskjøpet skal sørge for. Foto: Mariann Tvete
Bedre utnyttelse av såkorn er noe av det de digitale verktøyene fra Felleskjøpet skal sørge for. Foto: Mariann Tvete

I høst lanserer Felleskjøpet nye teknologiske verktøy som skal gi bønder bedre lønnsomhet ved hjelp av nye verktøy for å dokumentere og styre bruk av såkorn, gjødsel og sprøytemiddel.

Digitaliseringen skal sørge for økte avlinger, bedre økonomi og mer bærekraftig produksjon.

– Nye sensorer og et nytt dataprogram skal sørge for bedre og lettere dokumentasjon av gårdsdriften, sier Bjarne Holm, utviklingssjef landbruk i Felleskjøpet Agri.

Felleskjøpet har kjøpt 12 prosent i Dataväxt, som eies av det svenske samvirket Lantmannen og opprinnelige gründere. Samarbeidet skal komme både norske, svenske og finske bønder til gode. Aktørene skal samarbeide om å utvikle nye digitale tjenester fremover.

Felleskjøpet vil ikke opplyse kjøpesummen, partene vil ikke gå ut med denne informasjonen.

Fakta

Dataväxt

Dataväxt er et teknikk- og kunnskapsbasert selskap med røtter i det svenske landbruket.

Dataväxt ble grunnlagt i 1996 med utgangspunkt i programvare for dokumentasjon av vekst og foredling av ressurser hos den svenske bonden.

I dag utvikler og markedsfører Dataväxt en rekke ulike produkter for dokumentasjon, sporbarhet og oppfølging av produksjon innen landbruksnæringen i Skandinavia.

Flere ulike produkter

Norske bønder har allerede mulighet til å bruke avansert teknikk og sensorer for mer rasjonell drift på jordene.

– Hva skiller dette fra andre digitale verktøy på markedet?

– Bøndene skal på sikt slippe mange ulike leverandører av teknologi og programmer som ikke kommuniserer. Kart og informasjon fra det nye dataprogrammet skal derfor inngå i Felleskjøpets nettportal «Min gård» som allerede 23.000 bønder har tilgang til, forteller Holm.

De skal også tilby flere produkter med ulikt prisnivå.

– Du trenger ikke ha en helt ny traktor for å bruke dette, sier Holm.

Lanseres på Agroteknikk

Dataväxts software-program lanseres på Agroteknikk i november.

– Hva det skal koste bonden har vi ikke fastsatt ennå, forteller Holm.

Neste artikkel

Bruk av plantehakk reduserer ugras og gir bedre jordfuktighet