Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Felleskjøpet får støtte til kornsatsing

Forskningsrådet støtter Felleskjøpet Agri med 10,2 millioner kroner. Pengene skal gå inn i et større prosjekt som skal sikre sporbarhet, datafangst og bærekraftig produksjon av norsk korn.

Felleskjøpet Agri har fått 10,2 millioner til et kornprosjekt. Foto: Mariann Tvete
Felleskjøpet Agri har fått 10,2 millioner til et kornprosjekt. Foto: Mariann Tvete

– Godt korn har stor verdi både for landbruket og storsamfunnet. Kornet bidrar til landbruk i hele landet gjennom kanaliseringspolitikken, og sikrer selvforsyningsgraden vår både når det kommer til menneske- og dyremat. Norskprodusert korn er også et kortreist og klimavennlig produkt. Vi er svært glade for at Forskningsrådet har valgt å støtte vårt prosjekt for å optimalisere og sikre best mulig produksjon av en livsviktig råvare for Norge, sier Bjarne Holm, utviklingssjef for landbruk i Felleskjøpet Agri, i en pressemelding.

Felleskjøpet Agri er markedsregulator på korn og landets største kornkjøper. De har som mål om å øke verdien av norsk korn, samtidig som klimaavtrykket skal senkes. Derfor har de starta et større prosjekt som gjelder hele kornproduksjonen i Norge, fra dyrking til sluttprodukt. Selskapene inFuture, Universitetet i Agder, Microsoft og NHO Mat og Drikke er partnere i prosjektet, som får 10,2 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet og som har en total ramme på 28 millioner kroner.

Datafangst

Annonse

Det prosjektet som Felleskjøpet Agri og partnerne skal gå i gang med er å se på hvordan sporbarheten i hele verdikjeden kan sikres helt fra produksjonen til matbordet.

– Kort fortalt skal vi i dette prosjektet kombinere det jordnære som skjer ute på gården med ny teknologi, slik at alle deler av produksjonen blir så gode som mulig, både hva gjelder kvalitet og ressursbruk. Ved å kombinere god agronomi med maskinlæring skal vi utnytte en av de viktigste råvarene som produseres i Norge enda bedre, sier Holm i pressemeldinga.

Prosjektet, som vil ha en varighet på tre år, starter neste år og driftes av Felleskjøpet Agri, i samarbeid med prosjektets partnere.

– Prosjektets datadrevne tilnærming muliggjør ikke bare produksjonsoptimalisering på skiftet og kvalitetsstyring gjennom den videre verdikjeden, men vil også gi et betydelig bidrag innen bærekraft gjennom bedre styringsdata til kornbonden og grunnlag for nøkkelinformasjon om fotavtrykk til forbruker, sier Øystein Berg, partner i inFuture, i pressemeldinga.

Neste artikkel

Matindustrien varslar større prisvekst på fôr og mat