Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Felleskjøpet Agri investerer 450 millioner i korn

Felleskjøpet Agri vil de neste årene investere 450 millioner kroner i anlegg og infrastruktur for kornproduksjon. Investeringene skal først og fremst finansieres gjennom effektiviseringer.

Som markedsregulator og landets største kornkjøper håndterer Felleskjøpet Agri årlig rundt 750.000 tonn korn til en verdi av 2,5 milliarder kroner. Her fra avdelingen på Lena. Foto: Mariann Tvete
Som markedsregulator og landets største kornkjøper håndterer Felleskjøpet Agri årlig rundt 750.000 tonn korn til en verdi av 2,5 milliarder kroner. Her fra avdelingen på Lena. Foto: Mariann Tvete

Langsiktige investeringer skal sikre kapasiteten, styrke konkurransekraften og redusere klima-avtrykket til norsk kornproduksjon, ifølge en pressemelding.

Felleskjøpet vurderer på lengre sikt behovet for et nytt og større kornanlegg sentralt på Østlandet for å legge til rette for best mulig kornlogistikk fra kornområdene og til Felleskjøpets kyst- og produksjonsanlegg.

– Stort ansvar

Som markedsregulator og landets største kornkjøper håndterer Felleskjøpet Agri årlig rundt 750.000 tonn korn til en verdi av 2,5 milliarder kroner.

– Selskapet har et stort ansvar for å legge til rette for sikker leveringsadgang og effektiv kornhåndtering for landets kornbønder, heter det i pressemeldingen.

Annonse

Anleggsstrukturen knyttet til håndtering og foredling av norske kornressurser trenger vesentlig oppgradering og modernisering for å møte fremtidens krav til en effektiv og markedsorientert verdikjede. Nye forbrukertrender som økt oppmerksomhet rundt sporbarhet, kortreiste råvarer og nisjeprodukter er eksempler på hvordan kundekravene til kornhåndtering skjerpes fremover.

Fakta

Felleskjøpet

Har en omsetning på 16 milliarder og 3600 ansatte og er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk.

Virksomheten omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg samt fôr og utstyr til kjæledyr.

Er et samvirke eid av 44.000 bønder.

Er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene.

Hovedmålet til samvirket er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

– En av Felleskjøpets viktigste oppgaver er å sikre grunnlaget for omsetting, behandling og lagring av norsk korn. For å trygge kornproduksjon for framtida vil vi derfor investere opp mot 450 millioner i vår korn-infrastruktur de neste fem-syv årene. Investeringene vil i hovedsak gå til kapasitet i de sentrale kornområdene i Trøndelag og på Østlandet og økt tilgjengelighet for bonden i skuronna, sier konsernsjef John Arne Ulvan i Felleskjøpet Agri.

Allerede i gang

Arbeidet er allerede i gang. Felleskjøpet har bygget ny silo med kapasitet på 6000 tonn på Stange. Videre er Østfoldkorn SA og Felleskjøpet i ferd med å bygge kornmottak, korntørke og lagringssiloer med 25.000 tonn ny lagringskapsitet i Sarpsborg som vil stå ferdig sommeren 2020.

– Investeringene skal i hovedsak finansieres gjennom effektiviseringer i verdikjeden. I tillegg ser vi behov for en justering av den lokale kornprisen på visse anlegg for å sikre en bedre fordeling av kostnader mellom kornområder, og mellom korn- og husdyrbonden, sier Ulvan.

Neste artikkel

Malter for et helnorsk øl