Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Over 150.000 rammet av skattefeil

Skatteetaten har beregnet feil i forhåndsutfylt verdi på skogbrukseiendom, gårdsbruk og annen fast eiendom med skattepliktig avkastning. Skatteetaten forteller at feilen vil bli rettet.

Det er oppdaget feil i skattemeldingen, som kan gi konsekvenser for skatteutregningen.  Foto: Mostphotos
Det er oppdaget feil i skattemeldingen, som kan gi konsekvenser for skatteutregningen. Foto: Mostphotos

Skatteetaten opplyser at det er tre feil i to poster:

* Post 4.3.4 Skog, forhåndsutfylt med 80 prosent av 2017-verdien

* Post 4.3.5 Annen fast eiendom med skattepliktig avkastning, forhåndsutfylt med 90 prosent av 2017-verdien

* Post 4.3.5 Gårdsbruk , forhåndsutfylt med 90 prosent av 2017-verdien

– For skogeiendom er formuesverdien satt 1,11 prosentpoeng for lavt, for gårdsbruk og annen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet er formuesverdien satt 8,89 prosent for høyt. For alle tre eiendomstypene skulle det vært beregnet formuesverdi basert på 8/9 av 2017-verdiene, forteller Lene Ringså, seksjonssjef i juridisk avdeling i Skatteetaten.

Mellom 150.000 og 180.000 er rammet av feilen.

Er i gang med å rette feilen

Ringså forteller at man ikke vet hva som førte til feilen.

– Det har skjedd en feil i beregningen i ligningssystemene våre. Hvordan feilen har oppstått har vi foreløpig ikke funnet ut, da vi har vært opptatt av å korrigere feilen på best mulig måte.

Annonse

De som er rammet av feilen trenger ikke foreta seg noe nå.

– Skatteetaten vil legge inn nye og korrekte verdier og disse vil da komme med i skatteoppgjøret. Dersom noen av dem som er rammet av feilen allerede har levert skattemeldingen og foretatt endringer selv i de samme verdiene vil våre endringer overstyre dette. Det gjelder imidlertid ikke de som har levert skogskjema RF-1016. Vi oppfordrer uansett alle til å sjekke skatteoppgjøret sitt når de mottar dette.

Hvem som havner under kategorien annen fast eiendom ser du i faktaboksen.

Fakta

Annen fast eiendom

Post 4.3.5 gjelder disse personen:

Eier tomt per 31. desember.

Eier gårdsbruk/jordbrukseiendom per 31. desember.

Eier norsk næringseiendom per 31. desember.

Eier annen fast eiendom med eller uten skattepliktig avkastning eller har solgt eller kjøpt en av de ovennevnte type eiendom innen 31. desember, men tinglysning har skjedd etter 31. desember

Kilde: Skatteetaten

Sender ut brev

Rett etter påske vil etaten sende brev til alle som er berørt av feilen.

Det var Regnskap Norge som, sammen med Norges Bondelag, fikk vite om feilen fra en av tjenesteleverandørene til Skatteetaten.

– Så vi tok kontakt med Skatteetaten for å få mer informasjon, sier avdelingssjef Arnstein Tveito i regnskap- og juridisk service i Norges Bondelag.

Han anbefaler alle å sjekke skattemeldingen sin, for å se om de har fått feil opplysninger.

Ellen Alfsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Skogeierforbund har vært i kontakt med Skatteetaten. Hun ber skogeiere å sjekke postene det er snakk om.

– Etaten ga uttrykk for at de færreste vil bli bedt om å endre noe. Det betyr nok at Skattedirektoratet har en plan for hvordan de skal løse dette.

Neste artikkel

Flere tipser om skattefusk