Fatland-topp avviser grunn til kommunal uro for slakteristøtte

På 30 år er det knapt etablert eitt nytt slakteri utan store endringar eller nedlegging i åra etter. Fatland-topp avviser grunn til kommunal uro.

Slakteriplan: Landets nest største kjøttkonsern, Fatland, er saman med konsernet Jæder einige om å gå inn med pengar i eit driftsselskap som skal leige eit slakteribygg som kommunane i Gudbrandsdalen jobbar med å få bygd. Konsernsjef i Fatland, Terje Wester, avviser grunn til kommunal uro sjølv om det knapt er bygd ut nye slakteri her i landet siste 30 åra utan nedlegging eller store eigarendringar åra etter. Foto: Fatland
Slakteriplan: Landets nest største kjøttkonsern, Fatland, er saman med konsernet Jæder einige om å gå inn med pengar i eit driftsselskap som skal leige eit slakteribygg som kommunane i Gudbrandsdalen jobbar med å få bygd. Konsernsjef i Fatland, Terje Wester, avviser grunn til kommunal uro sjølv om det knapt er bygd ut nye slakteri her i landet siste 30 åra utan nedlegging eller store eigarendringar åra etter. Foto: Fatland
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Vil utbytte til Vestlandet betra min økonomi?