Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Farlig tørt enkelte steder

Les vekstrapportene fra hele landet.

Nordland: Fra høsting av potetfelt med tidligpotet på Gisløya i Øksnes i Vesterålen. Feltet er i regi av NLR. Foto: Stian Sand Gunnarsen
Nordland: Fra høsting av potetfelt med tidligpotet på Gisløya i Øksnes i Vesterålen. Feltet er i regi av NLR. Foto: Stian Sand Gunnarsen

Vekst er et samarbeid mellom Nationen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving. Rapportører fra Norsk Landbruksrådgiving leverer tilstandsrapport fra hver sin region en gang i uken, helt fram til innhøsting.

Troms og Finnmark: Det trengs regn – fort!

Fortsatt tørt vær med sol og vind fra nordøst. Temperaturene på dagtid er bra i sørlige områder men lave i nord. Det trengs regn i løpet av kort tid. På grunn av tørken er det lite gjenvekst på eng og beite, og det ser dårlig ut med tanke på andre slått. Det er også problematisk i forhold til spredning av husdyrgjødsel på eng. For potet og grønnsaksprodusenter begynner situasjonen å bli kritisk for dem som ikke har vanningsanlegg. Forholdene for jordbærproduksjon i tunnel har vært bra. Det har ikke vært for rask modning. Det ser ut som at det er et veldig bra molteår mange plasser.

Arnulf Hole, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge

Nordland: Har fått tørkesommar i år

No er det svært tørt i Nordland. Det har vore begrensa med nedbør den siste månaden og tilveksten etter førsteslåtten er dårleg. Jordarten er avgjerande for tilgang på råme, men sjøl myra begynner å tørke. På sandjord er det kritisk og vekstene begynner å få synleg visningsskade på den skarpaste sandjorda. Vi anbefaler å slå av enga og kjøre på gjødselvatn for å få berga det fôret som står der og få ei vatning. Heldigvis ga fyrsteslåtten god avling hjå dei fleste. Skal det bli brukbar håslått må vi ha regn.

I grønsaker og potet bør det vatnast, men det er dei færraste som har vatningsanlegg. Viktig å ta vatninga gradvis, så det ikke oppstår vekstsprekker i rotvekster og knollar. Folk har begynt å smake på tidligpoteten, sjøl om den er litt småfallen.

Det er stort behov for tiltak mot fleirårig ugras i eng. Tørken vil bidra til at rotugraset søker langt ned på jakt etter vatn i djupare jordlag. Vi tilrår å etterspørre råd for tiltak mot ugraset hjå lokal rådgiver for å få best muleg tilpassa råd.

Det er bra med moden molte og varmen gjer at modninga går fort. Blåbæra modnast no. I utmarka kan tørken få utslag på beitekvaliteten og der er viktig å følge med dyra framover. Varsel om skogbrannfare er ein kuriositet i vår del av verda!

Ragnhild Renna, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge

Trøndelag: Farlig tørt enkelte steder

I ytre strøk av Trøndelag er mange ferdige med andreslåtten. Gode avlinger til tross for tørr sommer. I tidlige strøk planlegges tredjeslått også i år. Det begynner å bli farlig tørt på enkelte jordarter. Heldigvis er det bra med dugg om natta og det melder regn til helga.

Mye bra på korn. Tendenser til legde noen steder, tyder vel på stort avlingspotensial. Det er bra at temperaturen har roet seg, slik at matinga av kornet får gå litt over tid. Noen har observert tomme korn i aks på bygg. Det er også noe soppangrep, grå øyeflekk. De tidligste melder at de regner med tresking neste uke. Husk floghavresjekken!

Gul og rød kepaløk er i butikkene. Tørt og vanningsbehov for alle grønnsakskulturer. Mulig ny innflyving av kålmøll med østavinden. Blåbær og molta er moden.

Olaug Bach, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Møre og Romsdal: Rolege dagar på Møre

Fine dagar med ettermiddagsbyger i dei indre fjordbygdene kan beskrive veret på Møre. Mange er no ferdige med andre slåtten, medan dei i høgareliggande strok er i startgropa. Det vart kanskje i tørraste laget for å oppnå dei store avlingane på andreslåtten, men det høyrest ut til at dei fleste er godt fornøygd.

Mange gjødselkjellarar blir tømt før den viktige datoen 10. august, for å oppnå RMP tilskotet om tidleg sistespreiing av husdyrgjødsla.

Jordbærsesongen er i hovudsak over, med unnatak av dei seine sortane, medan bringebærsesongen varer noko lenger.

I potetåkrane er det tørrotekampen som har fokus i lagringssortane. Elles finn vi mykje fin lokalprodusert potet frå Sunndal i butikkane om dagen.

Dei tidlegaste kornåkrane er allereie skorne. Heldt veret seg slik nokre veker til, kan det bli eit brukbart kornår på Møre.

Soppen er komen i skogen. Sau og storfe har det travelt kan det sjå ut til.

Alt i alt gode dagar både for folk og fe.

Jon G. Lied, NLR Nordvest

Vestlandet: I finværet og varmen trekkjer sauene høgt til fjells. Her oppe på 1300 meter over havet i Leikanger i Sogn er det stort sett berre stein med litt museøyre, lyng og mose innimellom å beite på. Men her trives både sau og lam. Utsikta kan ein i alle fall ikkje klage på. Foto: Marit Henjum Halsnes
Vestlandet: I finværet og varmen trekkjer sauene høgt til fjells. Her oppe på 1300 meter over havet i Leikanger i Sogn er det stort sett berre stein med litt museøyre, lyng og mose innimellom å beite på. Men her trives både sau og lam. Utsikta kan ein i alle fall ikkje klage på. Foto: Marit Henjum Halsnes

Vestlandet: Tidlegeple i startgropa

Kraftige lokale regnbyer og etterfølgande jordras har prega vêrsituasjonen siste tida. Andre slåtten er no i silo eller rundball dei fleste stadene. Det gjev høve til ein tredje slått. I år er det truleg få som har trong for tre slåttar etter god avling i 1. og 2. slått. Men med 2018/2019-sesongen friskt i minne om halmfôring og sparing på fôret er det godt å vita at ein har rikeleg med grovfôr til komande innefôringssesong. Ugras som høymole greidde seg godt gjennom tørkesommaren i fjor og har du ikkje gjort noko for å halde kontroll med denne verstingen tidlegare i år, er det på tide å få gjort det i haust. Fruktdyrkarane har så vidt starta eplehaustinga av tidlegsorten Vista Bella. Plommene er også på veg, medan morellsesongen er på hell. I juli/august er det ofte molter å finna. Det ser det ut til å vera lita av i år. Tidleg vår og lite insekt kan ha medført dårleg pollinering. Dei fleste har truleg noko på lur i frysaren og moltekremen til jul er berga. Larsok kallast 10. august til minne om St. Laurentius. Regn den dagen seiest vil gje våt haust.

Gunnlaug Røthe, Norsk Landbruksrådgiving Vest

Rogaland og Agder: Like før skuronn på Jæren

Det er snart kun været som utsetter tresking av de første kornåkrene på Jæren. Det er i år få men fine kornåkrer å se på Jæren og det forventes gode avlinger. Fôrmangel de siste årene har ført til mindre korndyrking i vårt distrikt.

I potetene har tørråtekampen gått greit så langt i år. Det har vært sporadiske angrep i en måned nå, men oppfølging med gode tiltak har gjort at de fleste har kontroll over tørråten. Avlingene og kvaliteten er så langt bra og de første lagringspotetene er nå svidd ned, da en er redd for å få for store poteter.

2. slåtten av graset er snart over mens andre er i gang med 3. slåtten. Graset har grodd godt denne vekstsesongen og det er tatt store avlinger med grovfôr. For mange på Jæren er siste frist til å kjøre ut husdyrgjødsel 1. september og det er en del aktivitet med å så ny eng. For å få full avling neste år bør dette sås nå og ikke i september.

Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Østlandet: Skårlegging av timoteifrøeng. Foto: John Ingar Øverland
Østlandet: Skårlegging av timoteifrøeng. Foto: John Ingar Øverland

Østlandet: Skuronn og våronn på samme tid

Skuronna er i gang, høstbygg er tresket og avlingene ser bra ut. Straks etter tresking er det såing av høstraps, mye av den er allerede i jorda. Frøtreskingen startet for et par uker siden, nå står hovedarten timotei for tur. Noen skårlegger og noen enkelte få har kjørt førstegangs tresking. Legde og ustadig vær gjør det utfordrende å bestemme seg for om det skal skårlegges eller direktetreskes og når en bør starte.

Findus har vært i gang en stund med høsting av erter til fabrikken, seinere blir det høstkorn på disse arealene.

I mange grønnsaker gir fuktige forhold nå behov for nøye oppfølging med soppmidler.

Frukthøsten er så vidt i gang for kirsebær, plommer og eple. For søtkirsebærene (morell) er det på tampen av sesongen. Varmesummen er ganske lik som 2017 og en kan forvente å finne tidlige eple og plommesorter i butikken snart.

John Ingar Øverland, NLR Viken

Fjellregionen: Tar imot nedbør med glede

Vatning i tørre fjellbygder er svært arbeidskrevende og vatningsvognene har også i sommer vært i mer eller mindre kontinuerlig drift. De unormalt høge temperaturene har heldigvis gitt seg og i det siste har det kommet lokale byger. Selv om de mange steder kom seint tar vi imot all moderat nedbør med glede. I de tørreste bygdene i Nord-Gudbrandsdalen er det behov for mer vatn på innmark og beiter.

Ha ekstra fokus på problemugras som høymole i enga, og diskuter gjerne strategi med grovforrådgiveren din.

Kornåkrene ser jevnt over bra ut, men etter en tørr sommer er det noe tørkestress og tvangsmodning og dårlig mating på den skarpeste jorda.

Mandelpotetene står jevnt over bra. Ustabilt og lummert tørråtevær den siste tida øker tørråtefaren. Følg nøye med og beskytt egen åker, og ta kontakt med din lokale rådgiver hvis du er i tvil om riktig tiltak.

Potetdyrkerne i Ottadalen er som vanlig tidlig ute og har solgt tidligpotet og nypotet av mandel i flere uker allerede.

Jan-Erik Mæhlum, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

Neste artikkel

Forskere ber bønder redusere fosforgjødslinga av grønnsaker