Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Får skyte ulv i område hvor éi ulvetispe tok flere hundre sau og lam i 2017

Fylkesmannen har gitt klarsignal til å felle ulv i Oppland og Akershus.

Ulv. Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB SCANPIX
Ulv. Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB SCANPIX

Fylkesmannen i Oslo og Viken utstedte fredag løyve til å felle én ulv i deler av Hurdal, Nannestad, Lunner og Gran kommuner. Området ligger i sin helhet utenfor ulvesonen og avgrenses i sør av E 16, i øst av Riksvei 4, i nord av Fylkesvei 180 og i øst Hurdalssjøen.

Fylkesmannen ble fredag informert av Statens Naturoppsyn om ei søye og et lam som var antatt tatt av ulv. Tidspunkt for skade var trolig natt til torsdag.

Fylkesmannen karakteriserer området som et skogsbeite med svært mye sau og også storfe på fritt utmarksbeite. "Det var lengre nord i dette området, ved Skrukkelia, at de store ulveskadene startet i 2017", skriver Fylkesmannen, som videre argumenterer med at "dette er et prioritert beiteområde hvor det går svært mye sau" og viser til at utifra "erfaringene fra skadene i 2017, så mener vi at det er riktig å raskt gi skadefellingstillatelse når potensialet for nye skader er tilstede."

I 2017 ble 309 sau og lam bekreftet tatt av éi ulvetispe nord for det området hvor det nå er funnet sau som antas tatt av ulv.

Annonse

Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Viken Christian Hillmann sier at det per nå er vanskelig å fastslå sikkert om det faktisk er ulv som har skadd beitedyra.

– Statens naturoppsyn mener det er sannsynlighetsovervekt for at det er snakk om ulv. Det er ikke så lett å vite sikkert i dette tilfellet, og når det er såpass få kadavere er det vanskelig å bestemme nøyaktig hva som er grunnen til skaden, sier Hillmann til Nationen.

– Vi har gitt støtte til ekstraordinært tilsyn. Enn så lenge har det vært stille. Om vi har flaks, skjer det ingen ting, sier han.

Det er også et aktivt løyve til å skyte ulv i Nord-Østerdalen, som ble utstedt fredag. Her opplyser skadefellingslaget søndag ettermiddag at det har vært stille så langt i helga.

I juni ble det felt en ulv på skadefelling i Tynset kommune.

Neste artikkel

EU-parlamentet opnar for meir uttak av rovdyr