FAO-rapport: 86 prosent av fôret til husdyr kan ikkje etast av folk

Husdyra får i svært liten grad mat som er eigna for menneske, viser FN-rapport. Utan husdyr blir det mindre mat i verda, ifølgje forskar, som slaktar framstillinga av kjøtt som ressurssløsing.

Ressursutnytting: Husdyra tek i bruk marginale område og nyttar fôr og avfall som ikkje er etande for menneske til å produsere mat med høgverdige næringsstoff, viser FAO-studie. Her beitande storfe på meir enn 900 meters høgde i Bykle i Setesdal. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Ressursutnytting: Husdyra tek i bruk marginale område og nyttar fôr og avfall som ikkje er etande for menneske til å produsere mat med høgverdige næringsstoff, viser FAO-studie. Her beitande storfe på meir enn 900 meters høgde i Bykle i Setesdal. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Forsker: – Norge har noen av verdens beste forhold for å dyrke planter i veksthus