Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fagfolk meiner det er for dårleg vedlikehald av driftsbygningar

Fleire takstmenn i landbruket meiner tilstanden på driftsbygningane i landbruket har blitt dårlegare dei siste åra.

Fagfolk meiner tilstanden på norske driftsbygningar har blitt dårlegare dei siste åra. Illustrasjonsfoto: Mariann Tvete
Fagfolk meiner tilstanden på norske driftsbygningar har blitt dårlegare dei siste åra. Illustrasjonsfoto: Mariann Tvete

Investeringsprioritering har ein del av skulda, trur dei.

– Tilstanden for driftsbygningane har blitt dårlegare dei siste åra, seier Kai-Rune Tollefsen, sivilagronom og takstmann i landbruket, i ei pressemelding frå Norsk Landbrukstaksering.

Eit fleirtal av bransjekollegaene hans deler dette inntrykket, ifølgje pressemeldinga.

Annonse

Nationen melde i tysdag at norske bønder i 2016 investerte for litt over fire milliardar kroner i driftsbygningar i jord- og hagebruk, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB), som baserer seg på tal frå landbruksundersøkinga.

Prosentdelen av jordbruksbedriftene som melder om vedlikehald av driftsbygningar går ned. I 2011 meldte 82 prosent om vedlikehald i driftsbygningar. Prosentdelen gjekk ned til 78 i 2014 og til 76 prosent i 2016.

– Situasjonen er alvorleg. Avvikling av produksjon er ei medverkande forklaring, men det er inntrykket mitt at det også handlar om mangel på finansiering, seier Tollefsen.

Han meiner utviklinga òg til dels kan skuldast prioriteringar.

– Blant ein del drivarar er det høgt fokus på å investere i betre maskiner og utstyr. Då kan det i nokre tilfelle bli mindre igjen til å vedlikehalde bygningsmassen, seier han.

Neste artikkel

Nye landbruksbygg: Daniel framsnakker trefjøset