Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Færre søkte om tilskudd, men det er flere dyr

12.700 storfeprodusenter søkte om produksjonstilskudd innen 1. mars i år, viser ferske tall.

Det er 2 prosent flere storfe i år enn i fjor. Foto: Lars Bilit Hagen
Det er 2 prosent flere storfe i år enn i fjor. Foto: Lars Bilit Hagen

Det er en nedgang på 2 prosent fra året før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Samtidig ble det søkt om tilskudd for 896.900 storfe, som er en oppgang på 2 prosent fra 2021. Totalt har antallet jordbruksbedrifter med husdyr falt med 309 bruk siden i fjor.

Den prosentvise nedgangen er størst på bedrifter med verpehøner og melkekyr, ned henholdsvis om lag 4 prosent og 3 prosent. Jordbruksbedrifter med ammekyr har i samme periode hatt en oppgang på 2 prosent.

Annonse

Antallet bruk med melkekyr er nå på 6734 og ammekyr 6025. Men det er fortsatt stor forskjell i mengde dyr. Ifølge SSB er det 211.398 melkekyr og 108.659 ammekyr.

Av andre husdyr gikk antallet sau ned med 1,2 prosent, melkegeiter med 1 prosent og avlssvin 3,9 prosent.

Når det gjelder antallet jordbruksbedrifter var det nedgang i antall på alle produksjoner foruten ammekyr.

Neste artikkel

Brev til bøndene: Forklarer årsakene til 5000 tonn storfekjøtt på fryselager