Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Færre sauebønder søker tilskudd

I 2018 var det over en million sauer her i landet. Nå er tallet nede i 937.000, en nedgang på 7 prosent.

Færre sauebønder har søkt om produksjonstilskudd, melder SSB.  Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix
Færre sauebønder har søkt om produksjonstilskudd, melder SSB. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

13.800 sauebønder har søkt om produksjonstilskudd, og det er 3,7 prosent færre enn i 2018, melder Statistisk sentralbyrå. Tallene er gjeldende per 1. mars 2019.

Til sammen 26.000 husdyrprodusenter søkte om produksjonstilskudd i perioden, som er en nedgang på 600 sammenlignet med fjoråret.

Annonse

I samme periode minket den samlede storfebesetningen med 15.000 dyr til 862.000, etter en særdeles tørr sommer, da det ble slaktet mer storfe enn vanlig.

Slaktetallene kunne blitt enda større om det ikke hadde blitt innført tidlige tiltak, som økte miljøkvoter og raskere behandling av søknader om erstatning etter avlingsskade. Antall ammekyr økte med 1.600 dyr til 92.700, mens antall melkekyr gikk ned 3.600 til 215.000.

Antall melkegeit var 36.000 i 2019. I samme periode har antall avlssvin sunket med drøyt 6 prosent, til 83.300.

Neste artikkel

Nortura løftar prisen på storfe og egg