Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Endelig litt regn

Veksttorget er et samarbeid mellom Nationen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving. Rapportører fra Norsk Landbruksrådgiving leverer tilstandsrapport fra hver sin region en gang i uken, helt fram til innhøsting.

Fjellregionen: Høstrugåker på nydyrking ved Vinstra i Midt-Gudbrandsdalen. Høstkorn er et veldig sjeldent syn i fjellregionen og det er potensial for å dyrke mer. Foto: Ole Jakob Ulberg

Troms og Finnmark: Tilbake til normalen

Etter noen dager med fantastisk sommervær er vi tilbake til normalen her nord; skiftene vær og relativt lave temperaturer. Det begynner å bli tørt enkelte plasser så vi har behov for ei skikkelig rotbløyte.

Det meste av førsteslåtten er kommet i hus her nord. Stor variasjon i avling – fra normalt til svært dårlig. De aller fleste har gjødsla opp med tanke på å ta ut en god 2. slått. Det ser bra ut så langt, grasveksten er kommet godt i gang.

Det høstes Jordbær for fullt og enkelte bringebærsorter er klar til plukking.

Kålfluesverming er på retur for i år. Vi ser at kålmøllen har gjort en del skade i ulike kålvekster.

Ellers god vekst i grønnsakene.

Poteten er litt seinere enn normalt, men har vokst godt de siste ukene.

Tørråte er ikke observert – heldigvis

Blåbæra er klar til plukking. Geitramsen blomstrer.

Kveldene begynner å bli mørke, men vi har fremdeles lange dager.

Ingrid Myrstad, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge

Nordland: Dette tegner godt

Etter en godværsperioden på tre uker med gode temperaturer og til tider noe nedbør, tegner det svært godt for en god annenslått.

Graset står fint, potetene blomstrer, jordbæra og bringebær er moden og grønnsakene står i god vekst.

Ville bær er svært variabel, da barfrosten har tatt knekken på mye lyng i vinter. Men på lune plasser er det rike forekomster.

Sør i Nordland har timotei kommet i skyting, og slåtten kan tas nå, før engsvingelen begynner å råtne i bunnen

God tid til å drive med plantevern og møkkerkjøring utover sensommeren. Husk fristen 15 august for å spre husdyrgjødsel på eng!

De første lammene er levert, og gode slaktevekter og god kjøttfylde noteres.

En kald forsommer er rettet opp av gode uker med drivende sommervær i nord.

Gustav A. Karlsen: Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge

Trøndelag: Har halm tilgjengelig

Annonse

Denne uka tresket en del bønder det første kornet, så nå er det viktig at alle som har behov for halm, tar kontakt med dem som har meldt at de har halm til gode og gjør avtaler! https://www.forformidling.no/, https://trondelag.nlr.no/nyhetsarkiv/2018/for-til-salgs/.

Førstefunn av tørråte mandag denne uka, så det er et varsel om at tørketida for tørråten er over, og med nedbør og fukt som vi nå har fått, er det økt risiko for tørråteangrep.

Det høstes mye fine grønnsaker for tida, og det ser bra ut. Det er ikke gjort funn av kålflueegg siste uke. En skadegjører som sjelden gjør stor skade har slått voldsomt til i noen felt med kålvekster. Nepebladveps har i løpet av noen få dager gjort stor skade i både nepe og kålrot.

Morten Munkeby, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Møre og Romsdal: En vår nummer to

Det har nå kommet tilstrekkelig regn til ei rotbløyte på de fleste steder på Nordvestlandet. Målestasjonene viser 30–60 mm regn så langt i august. Det har blitt frisk grønnfarge der gjenveksten nå kommer godt etter andreslåtten. Det spirer fint på gjenleggene som ble sådd før regnet kom. I kyststrøkene er det mange som har nok fôr til egne dyr, men de gjødsler nå likevel godt på til en tredjeslått slik at det skal bli fôr å selge. Det vil bli mange i indre strøk som vil ha behov for å kjøpe fôr. Høsting av tidlige plommesorter er godt i gang i på Sunnmøre. Gulrotåkrene på Smøla har kommet seg og det ser ut til å bli noenlunde bra avlinger, men størrelsen er ujevnt på grunn av spring til ulik tid. Kålrotåkrene ser bra ut. Noe kålmøll har det vært, men trolig blir det normal størrelse på kålrotavlingene.

Maud Grøtta, Landbruk Nordvest SA

Vestlandet: Særs gode avlingar

Gode avlingar i potet og grønsaker. Grunna varmen denne sumaren er det særs gode avlingar i potet og grønsaker der dei har fått tilstrekkelig med vatten. Det har vore ein krevjande jobb å få dette til. Det har vore behov for ca. 15–20 mm kvar andre dag. Morellsesongen er på hell, men det er enno ei veke igjen i Lærdal. Gode avlingar, men mykje utsorter grunna liten størrelse. Resultatet blir difor som eit normalår. Rekordtidleg hausting av plommer i år, gode avlingar og mykje plommer av god kvalitet.

Aleksander Skjerping Mo, Norsk Landbruksrådgiving Vest SA

Rogaland og Agder: Endeleg litt regn!

Nedbøren siste dagane har sett fart i grasveksten i dei vestre delane av Sørvestlandet, men i Aust-Agder og Setesdal er det framleis tørt. Sjølv om tredje-slåtten lovar godt mange stader, er grovfôrkrisa ikkje avlyst enda. Denne veka kan hausta åkerareal enda bli tilsådd med bygg eller raigras, for så å bli hausta seinare i haust. Over heile regionen vert det arrangert møte der den komande innefôringssesongen vert debattert og planlagt.

Trøskinga er så smått komen i gang. Låge avlingar i Agder, medan dei på Jæren melder om rimeleg gode avlingar.

På tung jord og der ein har tilgang til vatning, er potetavlingane gode, med god kvalitet. I varmen har utviklinga her gått særs fort med høgt tørrstoffinnhald. Andre, tørkeutsette stader har veksten stoppa opp med meir usikker avling og kvalitet.

Denne helga er det Etnemarknad, der folk og fe møtest. Her kan me treffa likesinna, kikke på det nye traktor og maskinar. Ungane kan sjå, mate – og ta på husdyra våre.

Lars Kjetil Flesland, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Østlandet: Sanker halm

Det har blitt sanket mye tørr halm den siste uken, og mye av skuronna er unnagjort. Det rapporteres om halve kornavlinger. Halmmengden varierer mye fra en "balle" pr. dekar til 1/10 "balle" pr. dekar. Mye av andreslåtten er unnagjort, og der det har blitt vannet mye har det vært en grei avling, men i de aller fleste tilfeller så har denne graslåtten vært elendig. Utsikten til å få en god mengde med gras til tredjeslåtten, er også begrenset, da det ikke er tilstrekkelig med vann for at det blir noe god oppstart av plantene. Raps og mais ser ut til å få en normal avling, men de vil også sette pris på noe regn snarest.

Anders Gjerlaug, Norsk Landbruksrådgiving Øst

Fjellregionen: Treskingen har begynt

Åkerene er gulmodne og det er på tide å gjøre klar treskeren. Tidlig tresking gir muligheter for å prøve høstkorn på mindre areal, anbefalt såtid er fra 20. august til 1. sep. Grønnfôret som er sådd der det er høstet grønnfôr tidligere ser ut til å spire bra, det tidligst sådde nærmer seg 10–15 cm. Nedbøren som har kommet nå og temperaturen gir god vekst.

Det nærmer seg høstbeiting, beiter som har kort gras og det er lenge siden det ble gjødslet kan det være aktuelt å gjødsle igjen nå for å øke beiteavlingen. Oversikt over grovfôrlageret er viktig i år, av store parti rundballer bør det tas fôrprøve og veie baller. Av mindre parti kan det være nok med å finne tørrstoffprosenten og veie.

Ole Jakob Ulberg, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

Neste artikkel

Hvordan overlever småkrypene vinteren?