En blanding av små og store trær er best for planter og dyr

En skog med både store og små trær er bra for planter og dyr som lever i der. Det viser seg å være granskogen som har den største variasjonen.

Over myra: Blåbæra trives best i skog med både små og store trær som ikke står alt for tett. Det viser ny forskning på skog i Norge. Foto: John Y. Larsson
Over myra: Blåbæra trives best i skog med både små og store trær som ikke står alt for tett. Det viser ny forskning på skog i Norge. Foto: John Y. Larsson

En skog med trær av ulik størrelse er positivt for planter og dyr som lever i skogen. Forskerne i Landsskogtakseringen i Nibio har kartlagt i hvilke skogtyper variasjonene er å finne.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Gartnerhallen vil gjerne diskutere arbeidstiden til sesongarbeidere