Dyrevelferd: Føreslår tilskot til veterinærkostnad

Om politikarane vil betre dyrevelferda, så bør dei dekke bønders utgifter til veterinær, føreslår landbruksøkonom. Tilskota til gris går ned og veterinærprisane aukar.

Veterinærkostnad: Tilskot til dekking av veterinærkostnader kan vere eit tiltak for å styrke dyrevelferden, føreslår landbruksøkonom. Rekneskapstal viser at verken tilskota eller prisane som svinebøndene får har halde følge med veksten i veterinærprisane. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Forsker: – Det fattes vedtak på bakgrunn av sterk medieeksponering av enkelthendelser