Dyrevelferd: Får inn langt fleire døde og avliva dyr

Sidan 2009 har det blitt 30 prosent fleire avliva og døde husdyr, noko som er tre gonger meir enn veksten i produksjonen. Strengare dyrevernreglar og økonomi verkar inn, ifølgje Norsk Protein.

Mat eller svinn? Fleire dyr enn før går til destruksjon i staden for å ende opp på slakteriet viser tal frå Norsk Protein, som trur strengare dyrevelferdsreglar og økonomiske forhold medverkar til at fleire dyr blir avliva enn før. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Bønder i Rogaland: Vi vil ha et mattilsyn som fungerer