Dyrevelferd: Får inn langt fleire døde og avliva dyr

Sidan 2009 har det blitt 30 prosent fleire avliva og døde husdyr, noko som er tre gonger meir enn veksten i produksjonen. Strengare dyrevernreglar og økonomi verkar inn, ifølgje Norsk Protein.

Mat eller svinn? Fleire dyr enn før går til destruksjon i staden for å ende opp på slakteriet viser tal frå Norsk Protein, som trur strengare dyrevelferdsreglar og økonomiske forhold medverkar til at fleire dyr blir avliva enn før. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 649,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel

CWD må bekjempes