Dyrevelferd: Får inn langt fleire døde og avliva dyr

Sidan 2009 har det blitt 30 prosent fleire avliva og døde husdyr, noko som er tre gonger meir enn veksten i produksjonen. Strengare dyrevernreglar og økonomi verkar inn, ifølgje Norsk Protein.

Mat eller svinn? Fleire dyr enn før går til destruksjon i staden for å ende opp på slakteriet viser tal frå Norsk Protein, som trur strengare dyrevelferdsreglar og økonomiske forhold medverkar til at fleire dyr blir avliva enn før. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Mat eller svinn? Fleire dyr enn før går til destruksjon i staden for å ende opp på slakteriet viser tal frå Norsk Protein, som trur strengare dyrevelferdsreglar og økonomiske forhold medverkar til at fleire dyr blir avliva enn før. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

Bestill

1 mnd til kun kroner 1,-

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Komplett

Bestill

1 mnd til kun kroner 1,-

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag

Neste artikkel

Politiet: Dyreeigarar kjenner ikkje lovverket godt nok