Dragkamp med Venstre om konsesjon

Det er fremdeles uavklart hva som blir utfallet når Stortinget behandler endringer i konsesjonsloven tirsdag. Venstre er joker i behandlinga.

Gunnar Gundersen (t. v.) fra Høyre og Morten Ørsal Johansen fra Frp ønsker store endringer i konsesjonsloven. Hvorvidt de får med seg Venstre på noen av de mer kontroversielle, er fremdeles uklart. Foto: Vidar Sandnes
Gunnar Gundersen (t. v.) fra Høyre og Morten Ørsal Johansen fra Frp ønsker store endringer i konsesjonsloven. Hvorvidt de får med seg Venstre på noen av de mer kontroversielle, er fremdeles uklart. Foto: Vidar Sandnes

Konsesjonsloven

At en eiendom er konsesjonspliktig betyr at den som skal kjøpe eiendommen, må søke om konsesjon, i praksis innebærer det en godkjennelse av eiendomsovertakelsen. Myndighetene kan si nei dersom de ikke mener det er gagnlig for samfunnets interesser at kjøperen overtar eiendommen.

Å frita visse eiendommer for konsesjon betyr at de kan omsettes fritt.

Regjeringspartiene går i en merknad i innstillinga inn for å også fjerne konsesjonskravene for skogeiendommer på under 3000 dekar. Etter det Nationen kjenner til, skal akkurat dette ha vært det store diskusjonsspørsmålet mellom regjeringa og støttepartiet Venstre i forkant av behandlinga. Slik Nationen forstår det pågikk det samtaler mellom Venstre og regjeringspartiene om dette mandag.

Dårlig saksbehandling

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Vil fjerne moms på frukt og grønt