Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Digitale skogkart gir nye muligheter for skognæringen

Skogressurskartet SR16 gir detaljert informasjon om skogen i Norge. Nå oppdateres SR16 med de viktige skogfylkene Innlandet og Viken, samt Nordland.

Har utviklet: Seniorforsker Johannes Breidenbach og forskerne Marius Hauglin og Johannes Rahlf har deltatt i utviklingen av den nye digitale kartløsningen som du finner på Nibios kartløsning Kilden, under Skogportalen. Foto: Erling Fløistad, Nibio.
Har utviklet: Seniorforsker Johannes Breidenbach og forskerne Marius Hauglin og Johannes Rahlf har deltatt i utviklingen av den nye digitale kartløsningen som du finner på Nibios kartløsning Kilden, under Skogportalen. Foto: Erling Fløistad, Nibio.

Vekst er et samarbeid mellom Nationen, Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) og Norsk Landbruksrådgiving. Lars Sandved Dalen, som har skrevet denne artikkelen, er kommunikasjonsrådgiver i Nibio.

Nær 80 prosent av Norges skogareal er dermed dekket av SR16. De resterende 20 prosent kommer i løpet av høsten og i 2021.

– De nye kartene gir Norge tilgang til skoginformasjon som er helt unikt i Europa, forteller overingeniør Bjørn Borchsenius, som sammen med kollegaer ved Nibios avdelinger for Geomatikk og Landsskogtakseringen har deltatt i utviklingen av de nye karttjenestene.

SR16 står for skogressurskart, der pikselstørrelsen (rutenettet) er 16 x 16 meter.

Demonstrerer: Nibio-forsker Marius Hauglin demonstrerer hvordan de nye digitale skogressurskartene gir detaljert kunnskap om skogen i Norge, slik som treslag, middelhøyde og tømmervolum. Foto: Erling Fløistad, Nibio
Demonstrerer: Nibio-forsker Marius Hauglin demonstrerer hvordan de nye digitale skogressurskartene gir detaljert kunnskap om skogen i Norge, slik som treslag, middelhøyde og tømmervolum. Foto: Erling Fløistad, Nibio

– En skjult skatt

– SR16 er rett og slett en skjult skatt! Inntil nylig var det nytt for meg at det fantes en gratis karttjeneste slik som SR16.

Uttalelsen kommer fra Kristian Akervold, daglig leder i Flå vekst og prosjektleder for Grønn Vekst Hallingdal, et forprosjekt for å undersøke mulighetene for etablering og videreutvikling av bærekraftig næringsutvikling knyttet til det grønne skiftet.

Skogen i Norge

(2013–2017)

Produktivt skogareal: 86.000 km²

Tømmervolum uten bark: 1 milliard m³

Årlig tilvekst: 23,1 millioner m³

Antall trær (> 5 cm i brysthøydediameter): 10,9 milliarder

– Flå har naturgitte forutsetninger for skog og vannkraft, og gjennom Grønn Vekst-prosjektet i Hallingdal er det meningen å satse på blant annet reiseliv og landbruk. Da vil Nibios digitale og oppdaterte skogressurskart komme til god nytte, forteller Akervold.

Positiv: Skogeier Kristian Akervold ser nytten av digitale kart. Foto: Erling Fløistad, Nibio
Positiv: Skogeier Kristian Akervold ser nytten av digitale kart. Foto: Erling Fløistad, Nibio

Topp med oppdatert skogkart

Akervold er selv skogeier i Flå kommune, og har personlig sett nytten av oppdaterte digitale skogkart.

– Oppdaterte kart, slik som SR16 – med både kart og satellittbilder – gjør det enklere for skogeier å vite hvor det er hogd, og for planlegging av framtidig hogst.t.

Kartekspert Bjørn Borchsenius i Nibio er svært begeistret over det tilbudet de nå kan presentere for alle dem som er interessert i kunnskap om skog. Foto: Erling Fløistad, Nibio
Kartekspert Bjørn Borchsenius i Nibio er svært begeistret over det tilbudet de nå kan presentere for alle dem som er interessert i kunnskap om skog. Foto: Erling Fløistad, Nibio

Utvikler nye digitale karttjenester

Kartekspert Bjørn Borchsenius i Nibio er svært begeistret over det tilbudet de nå kan presentere for alle dem som er interessert i kunnskap om skog – være seg skogeiere, ansatte i skogeierandelslag, kommunal- og fylkesforvaltning eller andre deler av offentlig og privat sektor i Norge.

Skogressurskart

Skogressurskartet SR16 er etablert som del av Norge Digitalt, og finnes i rasterversjon (SR16R) og vektorbasert (SR16V).

SR16 er tilgjengelig i Kilden og som nedlasting på Geonorge. SR16 skal etter hvert dekke alle områder med skog i Norge.

Kartet produseres og utvikles fortløpende, den gjeldende dekningen vises på Kilden. SR16R har en oppløsning på 16x16m, og SR16V summerer informasjonen til segmenter, som er automatisk genererte skogbestand.

– Mange i kommunal- og fylkesforvaltningen benytter kartløsningen AR5 i dag. Nå blir også skogdelen i AR5 ytterligere styrket med nye oppdaterte data om skogen i Norge, forteller han.

Borchsenius nevner flere eksempler på hvordan de digitale skogkarttjenestene er blitt etterspurt for å styrke samfunnskritiske funksjoner slik som strømforsyning og brannberedskap.

– Nibio har for eksempel vært i kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som ønsker mer kunnskap om hvor mye og hva slags skog som vokser langs kraftgatene. I områder med mye skog vil arbeidet med tynning langs kraftgatene kunne påvirke hvilken pris kraftselskapene kan ta i nettleien.

Også når det gjelder skogbrann, og beregning av skadene som kan følge av skogbrann, har Nibios digitale karttjenester vært benyttet.

– Vi samarbeider blant annet med Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) for at de skal kunne nyttiggjøre seg av SR16-kartenes informasjon i forbindelse med forebygging og bekjempelse av skogbranner. Det er for eksempel snakk om å utvikle nye, forbedrete kart over brannutsatt furuskog, forteller Borchsenius.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Slik dyrker du poteter i kjøkkenhagen