– Det har aldri vore lettare å leve utanfor volumproduksjonen enn i dag

Storleiken på det økologiske jordbruksarealet i Noreg har gått nedover i snart ti år. Det seier noko om både økonomi og framtidstrua, ifølgje fagfolka.

Økologisk: Tore Jardar Skjønsholt Wirgenes i Larvik brukar andelslandbruket som eit døme på at ting har snudd i haldninga til økologisk produksjon. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Dei økologiske bøndene treng fagkunnskapen, gode førebilete og tryggleik om marknaden framover. Og så treng dei meirpris for varene sine, for det er ingen tvil om at det i mange soner krevjast litt ekstra å drive økologisk. Bøndene må vite at det betaler seg, både gjennom marknad og tilskotsordningar.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

– Mat og Landbruk er en viktig møteplass