Økologisk: Tore Jardar Skjønsholt Wirgenes i Larvik brukar andelslandbruket som eit døme på at ting har snudd i haldninga til økologisk produksjon. Foto: Siri Juell Rasmussen
Økologisk: Tore Jardar Skjønsholt Wirgenes i Larvik brukar andelslandbruket som eit døme på at ting har snudd i haldninga til økologisk produksjon. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Det har aldri vore lettare å leve utanfor volumproduksjonen enn i dag

Storleiken på det økologiske jordbruksarealet i Noreg har gått nedover i snart ti år. Det seier noko om både økonomi og framtidstrua, ifølgje fagfolka.

– Dei økologiske bøndene treng fagkunnskapen, gode førebilete og tryggleik om marknaden framover. Og så treng dei meirpris for varene sine, for det er ingen tvil om at det i mange soner krevjast litt ekstra å drive økologisk. Bøndene må vite at det betaler seg, både gjennom marknad og tilskotsordningar.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

3 uker gratis


Komplett

Bestill

3 uker gratis

Neste artikkel

Noah krev konsekvensar etter geitegard-avsløring