Økologisk: Tore Jardar Skjønsholt Wirgenes i Larvik brukar andelslandbruket som eit døme på at ting har snudd i haldninga til økologisk produksjon. Foto: Siri Juell Rasmussen
Økologisk: Tore Jardar Skjønsholt Wirgenes i Larvik brukar andelslandbruket som eit døme på at ting har snudd i haldninga til økologisk produksjon. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Det har aldri vore lettare å leve utanfor volumproduksjonen enn i dag

Storleiken på det økologiske jordbruksarealet i Noreg har gått nedover i snart ti år. Det seier noko om både økonomi og framtidstrua, ifølgje fagfolka.

– Dei økologiske bøndene treng fagkunnskapen, gode førebilete og tryggleik om marknaden framover. Og så treng dei meirpris for varene sine, for det er ingen tvil om at det i mange soner krevjast litt ekstra å drive økologisk. Bøndene må vite at det betaler seg, både gjennom marknad og tilskotsordningar.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Vil fjerne moms på frukt og grønt