Desse punkta i jordbruksavtalen skapar misnøye

Fylkesleiarane i Bondelaget er jamt over nøgde med resultatet og støttar jordbruksavtalen, men fleire punkt blir trekt fram som for dårlege eller problematiske.

Kritisk: Leiar i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, er nøgd med fleire punkt i jordbruksavtalen, men kritiserer staten for frislepp i investeringsstøtta til nye sauehus. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

8 uker for 199,-

Helg+Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
8 uker for 249,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
8 uker for 299,-

Neste artikkel

Bondelaget: Meld akutt fôrmangel til Mattilsynet