Desse punkta i jordbruksavtalen skapar misnøye

Fylkesleiarane i Bondelaget er jamt over nøgde med resultatet og støttar jordbruksavtalen, men fleire punkt blir trekt fram som for dårlege eller problematiske.

Kritisk: Leiar i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, er nøgd med fleire punkt i jordbruksavtalen, men kritiserer staten for frislepp i investeringsstøtta til nye sauehus. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Slik vil Småbrukarlaget redusere melkeproduksjonen