Desse kjem best og dårlegast ut i den nye jordbruksavtalen

Tung kostnadsvekst gir store utslag i årets jordbruksoppgjer. Langt frå alle sektorar kjem godt ut. Her er vinnarar og taparar i avtalen.

Inntektsvekst: Bønder med ammekyr er blant gruppene med størst inntektsvekst som følgje av den nye jordbruksavtalen. Spriket er stort mellom ulike produksjonar. Nokre får godt over 100.000 kroner i inntektsvekst over to år medan andre går i minus. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Inntektsvekst: Bønder med ammekyr er blant gruppene med størst inntektsvekst som følgje av den nye jordbruksavtalen. Spriket er stort mellom ulike produksjonar. Nokre får godt over 100.000 kroner i inntektsvekst over to år medan andre går i minus. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Slik blir mjølkekvotane for neste år justert ned