Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dårlige utsikter for høyere pris på lam og sau

Nortura planlegger ikke at engrosprisen på verken lam eller sau skal stige neste halvår.

Styret i Nortura fastsetter planlagte gjennomsnittlige engrospriser for storfe, lam og egg for hvert halvår. Foto: Colourbox

Mandag fastsatte konsernstyret i Nortura planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for første halvår 2018.

Nationen har de siste ukene skrevet mye om den lave slakteprisen for sau og lam.

Sauenæringa har brukt 40 millioner kroner på å dumpe prisene på sau og kjøtt blir eksportert med tap, meldte Nationen lørdag.

I Nationen mandag ba sauebonden Ivar G. Slettemoen Nortura ta grep om slakteprisen.

Ingen endring

i en melding på nettsidene sine skriver samvirkeselskapet at «Nortura fastsetter planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 1. halvår 2018 til kr 64,60 per kg. Dette er en videreføring av gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris».

I begge halvår i 2017 har planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam ligget på 64,60 kroner kiloen. Gjennom 2015 lå prisen på 70,50 kroner per kilo. Fram til og med andre kvartal 2013 var det målpris, hvilket betyr at prisen fastsettes i jordbruksoppgjøret.

Videre skriver Nortura: «Det fastsettes ikke planlagt gjennomsnittlig engrospris for sau og ung sau. Det tas sikte på at engrospris for sau i 1. halvår 2018 vil ligge på nivå med 2. halvår 2017.»

Til grunn for slaktepris

Styret i Nortura fastsetter planlagte gjennomsnittlige engrospriser for storfe, lam og egg for hvert halvår.

Som markedsregulator på kjøtt og egg har Nortura ansvar for å sette engrosprisene til riktig nivå i forhold til markedssituasjonen for hver enkelte produkttype.

Annonse

• Les også: Forståeleg krise for sauebøndene - Nationens Hilde Havro kommenterer

Den gjennomsnittlige engrosprisen påvirker både matindustrien og bøndene. Engrosprisen ligger til grunn for hvordan den prisen en bonde får for et slakt eller egg beregnes.

Engrosprisen brukes aktivt for å påvirke etterspørselen av de forskjellige varene sett i lys av hva slags markedssituasjon som ventes og hvor god sesongen forventes å bli.

Andre dyreslag

Når det gjelder storfe, er planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe neste halvår satt til 60,50 kroner kiloen. Det er en økning på 50 øre, sammenlignet med den prisen som gjelder i dag.

• Les også: • «For få dagar sidan opplevde eg ein av mine største nedturar som sauebonde. Då mottok eg oppgjer for årets lam og slaktesau.»

Pris for egg etter nyttår er satt til 19,35 kroner per kilo, en økning på 15 øre i forhold til gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris.

«Det tas sikte på at prisøkningen tas ut med en økning på kroner 0,20 pr. kg på egg fra frittgående produksjonssystemer og kr 0,10 pr. kg på egg fra miljøinnredning», skriver Nortura.

Neste artikkel

Landbruksskole fyller 100 år