Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dale vil ha svar om kjøttsalg til Afghanistan

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har i ettermiddag kalt Omsetningsrådet inn til møte i forbindelse med eksporten av subsidiert sauekjøtt til Afghanistan.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) anklager bondeorganisasjonene for dobbeltmoral. Foto: Christane Jordheim Larsen

– Det er ikke greit å selge subsidiert sauekjøtt og forstyrre handelsbalansen til et av verdens fattigste land, sa en opprørt landbruksminister forrige uke.

Da hadde han nettopp deltatt i en heftig debattrunde om saken i NRKs Dagsnytt Atten. Bakgrunnen var oppslag i Nationen om kjøtteksport til utviklingsland. Av rundt 400 tonn sauekjøtt som er eksportert fra Norge så langt i år, har om lag 120 tonn gått til Afghanistan.

Dobbeltmoral

Landbruksministeren anklager bondeorganisasjonene for dobbeltmoral og viser til at de i andre sammenhenger krever sterkt norsk tollvern og strenge importbegrensninger.

– Det henger ikke i hop og er en dobbeltmoral som er sjelden å oppleve, sa Dale.

Tirsdag må bondeorganisasjonene og resten av landbrukets omsetningsråd troppe opp til møte i departementet. Dale truet i forrige uke med at det ville få konsekvenser dersom eksporten av subsidiert norsk sauekjøtt til utviklingsland ikke stanser opp.

– Hvis ikke jordbruket selv innser at denne situasjonen er uholdbar, vil det bli mindre adgang til å skrive ut omsetningsavgift, sier han.

Møtet starter klokken 13 og er anslått å vare en times tid.

Vil ha støttekutt

Omsetningsrådet godkjente bruk av ekstra frysefradrag på inntil 30 prosent ved hjelp av omsetningsavgiften som bøndene betaler. Det ga opp mot 19,50 kroner per kilo i priskutt. Ord som prisdumping er brukt.

Annonse

Men bondeeide Nortura, landbrukets organisasjoner samt opposisjonen på Stortinget mener regjeringen delvis er å klandre for situasjonen, som har å gjøre med overproduksjon av lammekjøtt i Norge.

Årsaken er investeringsstøtten til sauefjøs, som siden 2015 har ført til en dobling i antall sau og store prisreduksjoner.

På Stortinget har Ap, Sp, SV og KrF bedt om at investeringsstøtten stoppes eller reduseres, men Dale har avvist dette. Han mener det er feil å ta avgjørelser kun basert på svingninger i markedssituasjonen.

Dale sier nei

– Alt tyder på at dette dreier seg om en kortsiktig overproduksjon som blant annet skyldes for svak produktutvikling hos produsentene og at lammekjøttet ikke når ut til kundene i butikkene, sa Dale forleden.

Statsråden frykter at bøndene vil fortsette å investere på tross av en eventuell stans i tilskuddene.

– I flere fylker som har stoppet investeringsstøtten, som for eksempel i Rogaland, investeres det likevel. Vi har derfor ingen holdepunkt for å si at kutt vil stoppe investeringene i sentrale strøk. Men den vil trolig stoppe i Nord-Gudbrandsdalen eller i distriktsbygder på Vestlandet. Derfor kan en slik stans føre til sentralisering av produksjonen, sier landbruksminister Jon Georg Dale.

(©NTB)

Neste artikkel

Unge Venstre i Oslo vil fase ut dyr i norsk matproduksjon